Psalm 84 vers 9 - Here - almagtige God - hoor my gebed - luister tog - God van Jakob † Johannes 3:16 - Want so lief het God die w?reld gehad - dat Hy sy eniggebore Seun gegee het - sodat elkeen wat in Hom glo - nie verlore mag gaan nie - maar die ewige lewe kan h?. † Openbaring 22 5 - Daar sal nie meer nag wees nie. Die mense het nie die lig van ?n lamp en die lig van die son nodig nie - omdat die Here God hulle sal verlig - en hulle sal tot in alle ewigheid regeer. † Spreuke van Salomo 3:12 - want die HERE tugtig hom wat Hy liefhet - ja - soos ?n vader die seun in wie hy behae het. † Jakobus 2:26 - Want soos die liggaam sonder gees dood is - so is ook die geloof sonder die werke dood. † Psalm. 13:6 - Ek hou vas aan U troue Liefde - oor die uitkoms wat U gee - juig my hart.? Ek wil sing tot eer van die Here - omdat Hy aan my goed gedoen het. † Spreuke 13 vers 4 - Die luiaard se honger word nie gestil nie hardwerkende mense het meer as genoeg om te eet. † 1Johannes 5:14 - 15 - En dit is die vrymoedigheid wat ons teenoor Hom het - dat Hy ons verhoor as ons iets vra volgens sy wil. En as ons weet dat Hy ons verhoor - dan weet ons dat - wat ons ook al vra - ons die bedes verkry wat ons van Hom gevra het. † Psalm 9 vers 10 - Vir die mens wat in gevaar verkeer - is die Here 'n toevlug - 'n skuilplek in tye van nood. † 1 Petrus 1:6-9 - Daarin verheug julle jul - al word julle nou?as dit nodig is??n kort tydjie bedroef onder allerhande beproewinge - sodat die beproefdheid van julle geloof - wat baie kosbaarder is as goud wat vergaan maar deur vuur gelouter word - bevind mag word tot lof en eer en heerlikheid by die openbaring van Jesus Christus vir wie julle - al het julle Hom nie gesien nie - tog liefhet in wie julle - al sien julle Hom nou nie - tog glo en julle verbly met ?n onuitspreeklike en heerlike blydskap - en die einddoel van julle geloof - die saligheid van julle siele - verkry. † Psalm 139 vers 4 - Daar is nog nie 'n woord op my tong nie of U - Here - weet wat dit gaan wees. † I Johannes 4:7 - 8 - Geliefdes - laat ons mekaar liefh? want die liefde is uit God - en elkeen wat liefhet - is uit God gebore en ken God. Hy wat nie liefhet nie - het God nie geken nie - want God is liefde. † Johannes 6 vers 54 - Wie my liggaam eet en my bloed drink - het die ewige lewe - en Ek sal hom op die laaste dag uit die dood laat opstaan. † Spreuke 4:18 - Die pad van die regverdiges is soos helder oggendlig wat groei en sterker word totdat dit heeltemal dag is † Psalm 119 vers 1 en 2 - Ek kyk op na die berge: waarvandaan sal daar vir my hulp kom? My hulp kom van die Here wat hemel en aarde gemaak het. † Romeine 6:13 - En moenie julle lede stel tot beskikking van die sonde as werktuie van ongeregtigheid nie - maar stel julleself tot beskikking van God as mense wat uit die dode lewend geword het - en julle lede as werktuie van geregtigheid in die diens van God. † Joel 2 vers 21 - Jy moenie bang wees nie - ploegland - jy moet bly wees en juig - want die Here het 'n wonder gedoen. † 1 Petrus 5 :7 - Werp al julle bekommernis op Hom - want Hy sorg vir julle. † Jeremia 18:4 - En die voorwerp wat hy besig was om te maak - het misluk?soos dit gaan met klei in die hand van die pottebakker?maar hy het daaruit weer ?n ander voorwerp gemaak soos dit in die o? van die pottebakker reg was om dit te maak. † Johannes 6:63 - Dit is die Gees wat lewend maak - die vlees is van geen nut nie die woorde wat Ek tot julle spreek - is gees en is lewe. † Psalm 30: 5 - 6 - Sing tot eer van die Here - julle wat Hom getrou dien - loof sy heilige Naam!! Waarlik sy toorn duur net 'n oomblik - maar sy goedheid lewenslank † Matteus 9:17 - ?n Mens gooi ook nie nuwe wyn in ou leersakke nie anders bars die sakke en die wyn loop uit en die sakke vergaan. Maar ?n mens gooi nuwe wyn in nuwe sakke en altwee bly behoue. † Psalm 100:1 - 2 - ?n Psalm. By die lofoffer. Juig voor die HERE - o ganse aarde! Dien die HERE met blydskap kom voor sy aangesig met gejubel. † Spreuke 29: 7 - n Regverdige mens is besorg oor die reg van arm mense - 'n goddelose mens het nie begrip vir hierdie besorgdheid nie. † Psalm 119:16 - Ek verlustig my in u voorskrifte - U word vergeet ek nie. † Lukas 13:58 - Terwyl jy saam met jou teenstander op pad is hof toe - moet jy moeite doen om die saak met hom te skik - sodat hy jou nie voor die regter sleep en die regter jou aan die polisie? oorgee en die polisie jou in die tronk sit nie. † Jakobus 14: 7 - 8 - Onderwerp julle dan aan God. Staan die duiwel te? en hy sal van julle af wegvlug. Nader tot God en Hy sal tot julle nader. Was julle hande - ? sondaars en reinig julle harte huigelaars. † Psalm 135: 5 - 7 - ?Ek weet die Here is groot - ons Here is verhewe bo al die gode.? Alles wat die Here wil - doen Hy - in die hemel en op aarde - in die see - in al die oseane. Hy laat die wolke opkom oor die horison - Hy maak weerligstrale vir die re?n en bring die die wind te voorskyn.? † Matteus 22:37-40 - En Jesus antwoord hom: Jy moet die Here jou God liefh? met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die eerste en groot gebod. En die tweede wat hiermee gelykstaan: Jy moet jou naaste liefh? soos jouself. Aan hierdie twee gebooie hang die hele wet en die profete. † Spreuke 19:20 - Luister na raad - aanvaar wat jou geleer word - sodat jy uiteindelik wysheid kan he

Huiskerk Reeks

HUIS KERK

Blogs
 • 30 Mei 2021
 • Huiskerk Reeks

WATTER KANT VAN DIE PAD LEEF JY?

DS. JOHAN HEYNS

 

 

 • 02 Mei 2021
 • Huiskerk Reeks

MY GESIN EN STRES

DS LORINDA SCHOONWINKEL

 

 

 • 02 Mei 2021
 • Huiskerk Reeks

ONS VADER, LEER ONS OM EEN DAG OP ‘N SLAG TE LEEF.

DS. NATALIA STRYDOM

 

 

 • 25 April 2021
 • Huiskerk Reeks

RY DIE GOLF

DS. JOHAN HEYNS

 

 • 18 April 2021
 • Huiskerk Reeks

LIG DIE SLUIER VAN STRES EN ONTSTELTENIS... EN SIEN JESUS RAAK!

DS. NATALIA STRYDOM

 

 

 • 11 April 2021
 • Huiskerk Reeks

PAASFEES ELKE DAG.

DS. NATALIA STRYDOM

 

 

 • 04 April 2021
 • Huiskerk Reeks

OPSTANDING SONDAG - VERSPEELDE KANSE?

DS. NATALIA STRYDOM

 

 

 • 02 April 2021
 • Huiskerk Reeks

GOEIE VRYDAG DIENS - NET JESUS IN GOD SE HANDE?

DS. NATALIA STRYDOM

 

 
Rekening Naam: NG Alberton Suid


Bank: ABSA


NG Alberton Suid


Rek Nr: 210580026


Takkode: 631142 / 632005