Hebreers 4: 7 - Vandag as julle sy stem hoor - moet julle nie hardkoppig wees nie. † Heilig! Heilig! Heilig! - Die serafs het mekaar toegeroep: Heilig - heilig - heilig is die HERE - die Almagtige. (Jes. 6:3) † Markus 11:22 - Jesus antwoord en s? vir hulle: Julle moet geloof in God h?. † Jesaja 6 vers 8 - Toe het ek die Here hoor vra: Wie kan Ek stuur? Wie sal ons boodskapper wees? Ek het geantwoord: Hier is ek! Stuur my! (Is jy ook so gewillig?) † Maleagi 3: 10 - Bring die volle tiende na die voorraadkamer toe sodat daar iets te ete in My huis kan wees - en toets My hierin s? die Here die Almagtige. Toets My of Ek nie die vensters van die hemel vir julle sal oopmaak en vir julle re?n sal uitgiet - meer as wat julle kan gebruik nie. † Psalm 32: 24 - Betuig julle liefde vir Hom - julle almal wat die guns van die Here geniet. Die Here beskerm die wat aan Hom getrou is - maar die wat teen Hom opstandig is - straf Hy Swaar. † Esegiel 36 vers 26 - Ek sal julle 'n nuwe hart en 'n nuwe gees gee - Ek sal die kliphart uit julle liggaam uithaal en julle 'n hart van vleis gee. † Matteus 26:39 - En Hy het ?n bietjie verder gegaan en op sy aangesig geval en gebid en ges?: My Vader - as dit moontlik is - laat hierdie beker by My verbygaan nogtans nie soos Ek wil nie - maar soos U wil. † 1Kor. 3: 16 - 17 - Weet julle nie dat julle die tempel van God is en dat die Gees van God in julle woon nie? As iemand die tempel van God beskadig - sal God hom straf - want die tempel van God is heilig - en die tempel is julle. † Johannes 6 vers 54 - Wie my liggaam eet en my bloed drink - het die ewige lewe - en Ek sal hom op die laaste dag uit die dood laat opstaan. † 1 Petrus 4:12 - 13 - Geliefdes - verbaas julle nie oor die vuurgloed van vervolging onder julle wat tot julle beproewing dien - asof iets vreemds oor julle kom nie maar namate julle gemeenskap het aan die lyde van Christus - moet julle bly wees - sodat julle ook by die openbaring van sy heerlikheid met blydskap kan jubel. † Jesaja 32:17 - En die werking van die geregtigheid sal vrede wees - en die voortbrengsel van die geregtigheid rus en veiligheid tot in ewigheid. † Psalm 9 vers 10 - Vir die mens wat in gevaar verkeer - is die Here 'n toevlug - 'n skuilplek in tye van nood. † 1Kor. 13 : 13 - En nou: geloof - hoop en LIEFDE bly - hierdie drie.? En die grootste hiervan is die LIEFDE. † Joh.15: 16-17 - ?Julle het my nie gekies nie. Dit was Ek wat julle gekies het. En Ek het julle met ?n doel gekies: julle moet ?n vrugbare lewe vir God gaan leef. Ja - julle moet ?n permanente verskil in hierdie w?reld gaan maak.? † Joel 2 vers 21 - Jy moenie bang wees nie - ploegland - jy moet bly wees en juig - want die Here het 'n wonder gedoen. † Matteus 17:20 - En Jesus antwoord hulle: Deur julle ongeloof want - voorwaar Ek s? vir julle - as julle geloof het soos ?n mosterdsaad sal julle vir hierdie berg s?: Gaan weg hiervandaan daarnatoe! en hy sal weggaan - en niks sal vir julle onmoontlik wees nie. † Deuteronomium 28: 9 - As jy die gebooie van die Here jou God gehoorsaam en sy wil doen - sal Hy jou in stand hou as sy heilige volk soos Hy met ?n eed aan jou beloof het. † Spreuke 19:20 - Luister na raad - aanvaar wat jou geleer word - sodat jy uiteindelik wysheid kan he † Spreuke van Salomo 3:12 - want die HERE tugtig hom wat Hy liefhet - ja - soos ?n vader die seun in wie hy behae het. † Joh.3: 21 - Maar wie volgens die waarheid handel - kom na die lig toe - sodat dit duidelik kan blyk dat sy dade in gehoorsaamheid aan God gedoen is. † Fillipense 3: 10 - Al wat ek wens - is om Christus te ken - die krag van Sy opstanding te ondervind en deel te h? aan Sy lyding deur aan Hom gelyk te word in sy dood. † Johannes 6:63 - Dit is die Gees wat lewend maak - die vlees is van geen nut nie die woorde wat Ek tot julle spreek - is gees en is lewe. † Romeine 5:1 - Omdat ons dan uit die geloof geregverdig is - het ons vrede by God deur onse Here Jesus Christus † Jesaja 41 vers 10 - Moenie bang wees nie - Ek is by jou - moenie bekommerd wees nie - Ek is jou God. Ek versterk jou - Ek help jou - Ek hou jou vas - met my eie hand red Ek jou. † 1 Samuel 9:27 - Terwyl hulle by die einde van die stad afdaal - s? Samuel vir Saul: Beveel die dienaar dat hy voor ons uit verder gaan?en hy het verder gegaan?maar staan jy eers stil - dat ek jou die woord van God kan laat hoor. † Psalm: 119:11 - Ek het U woord in my hart geb?re - dat ek teen U nie sal sondig nie. † Josua 1 vers 5 - Solank jy lewe - sal niemand bestand wees teen jou nie. Soos Ek by Moses was - so sal Ek by jou wees. Ek sal jou nie in die steek laat nie - jou nie verlaat nie.. † Psalms 71:14 - Maar ?k sal altyddeur hoop en al u lof vermeerder. † Johannes 14:13 - 14 - En wat julle ook al in my Naam mag vra - dit sal Ek doen - sodat die Vader in die Seun verheerlik kan word. As julle iets in my Naam vra - sal Ek dit doen.

Lofland Gr 1 en Gr 2

Ons is baie opgewonde om hierdie jaar saam met jou te leer van hoe groot en wonderlik God is. Ons glo dat dit sommer BAIE pret sal inhou.

Blogs
 • 22 November 2020
 • Lofland Gr 1 en Gr 2

Les 22 - Jesus gaan hemel toe

Jesus gaan hemel toe

 

 • 15 November 2020
 • Lofland Gr 1 en Gr 2

Les 21 - Jesus staan op

Jesus staan op

 

 • 08 November 2020
 • Lofland Gr 1 en Gr 2

Les 20 - Jesus word gekruisig

Jesus word gekruisig

 • 25 Oktober 2020
 • Lofland Gr 1 en Gr 2

Les 19 - Jesus se Geboorte

Jesus se Geboorte

 

 • 18 Oktober 2020
 • Lofland Gr 1 en Gr 2

Les 18 - Die Saaier

Die Saaier

 

 • 11 Oktober 2020
 • Lofland Gr 1 en Gr 2

Les 17 -Die barmhartige Samaritaan

Die barmhartige Samaritaan

 

 • 06 September 2020
 • Lofland Gr 1 en Gr 2

Les 16 - Jesus gee baie mense kos

Jesus gee baie mense kos

 

 • 23 Augustus 2020
 • Lofland Gr 1 en Gr 2

Les 15 - Jesus maak storm stil

Jesus maak storm stil