Fil. 4: 4 - 7 - Wees altyd bly in die Here! Ek herhaal: Wees bly! Wees inskiklik teenoor alle mense. Die Here is naby. Moet oor niks besorg wees nie - maar maak in alles julle begeertes deur gebed en danksegging aan God bekend. En die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan - sal oor julle harte en gedagtes die wag hou in Christus Jesus † Romeine 15 vers 17 - In Christus Jesus is ek trots op wat ek in diens van God verrig. † Jesaja 46:4 - ?Ook tot in julle ouderdom is Ek die Here - tot in julle grysheid sal Ek julle dra. Ek het julle gemaak en Ek sal julle vashou - julle dra en julle red.? † I Timoteus 2:8 - Ek wil dan h? dat die manne op elke plek moet bid en heilige hande ophef sonder toorn en twis. † Psalm 116:17 - Ek wil U naam loof met 'n dankoffer - ek wil die Naam van die Here aanroep. † Hebreers 4: 7 - Vandag as julle sy stem hoor - moet julle nie hardkoppig wees nie. † I Johannes 3:16-18 - Hieraan het ons die liefde leer ken - dat Hy sy lewe vir ons afgel? het en ons behoort ons lewe vir die broeders af te l?. Maar wie die goed van die w?reld het en sy broeder sien gebrek ly en sy hart vir hom toesluit - hoe bly die liefde van God in hom? My kinders - laat ons nie liefh? met woorde of met die tong nie - maar met die daad en in waarheid. † Spreuke 12 vers 28 - Gehoorsaamheid aan God lei tot die lewe - dit is 'n pad wat nie na die dood lei nie. † Psalm 59 vers 18 - Tot u eer wil ek sing - U - my Sterkte - want U is my veilige vesting - U is my troue God. † Psalm 119 vers 35 - Laat my wandel volgens U gebooie - want daarin vind ek vreugde. † Psalm 59: 17 - Maar ?k sal sing van U mag - elke m?re sal ek jubel oor U trou - want U is vir my ?n veilige vesting - ?n skuilplek in tyd van nood. † Psalm 9: 10 - 11 - Vir die mens wat in gevaar verkeer - is die Here ?n toevlug: ?n skuilplek in die tye van nood. Daarom vertrou almal wat u Naam bely - op U - want U - Here laat di? wat vra na U wil - nie in die steek nie. † Romeine 15 : 13 - Mag God - di? bron van hoop - julle deur julle geloof met alle vreugde en vrede vervul. † God gee om - Gee al julle bekommernisse aan God oor - want Hy gee vir julle om. (1 Pet.5:7) † Spreuke 4:18 - Die pad van die regverdiges is soos helder oggendlig wat groei en sterker word totdat dit heeltemal dag is † Psalm 68 vers 21 - God is vir ons die God wat ons red - die Here ons God deur wie ons bewaar word in doodsgevaar. † Jakobus 1 : 2 - 3 - Julle moet baie bly wees as allerlei beproewings oor julle kom - want soos julle weet - as julle geloof die toets deurstaan het - stel dit julle in staat om te volhard. † Spreuke: 29: 22 - 23 - ?n Opvlie?nde mens veroorsaak rusie: iemand war kort van draad is - doen sonde op sonde. Hoogmoed bring mens tot ?n val: nederigheid bring eer. † Maleagi 3: 10 - Bring die volle tiende na die voorraadkamer toe sodat daar iets te ete in My huis kan wees - en toets My hierin s? die Here die Almagtige. Toets My of Ek nie die vensters van die hemel vir julle sal oopmaak en vir julle re?n sal uitgiet - meer as wat julle kan gebruik nie. † 1 Kor. 12: 4-6 - Daar is ?n verskeidenheid van genadegawes - maar dit is dieselfde Gees wat dit gee: daar is ?verskeidenheid van bedieninge - daar dit is dieselfde Here wat die opdrag gee. Dit is dieselfde God wat alles in almal tot stand bring. † Psalm 135: 5 - 7 - ?Ek weet die Here is groot - ons Here is verhewe bo al die gode.? Alles wat die Here wil - doen Hy - in die hemel en op aarde - in die see - in al die oseane. Hy laat die wolke opkom oor die horison - Hy maak weerligstrale vir die re?n en bring die die wind te voorskyn.? † Psalm 84 vers 9 - Here - almagtige God - hoor my gebed - luister tog - God van Jakob † Spreuke 14 vers 21 - Wie sy naaste verag - doen sonde wie medelye het met die mens in nood - met hom gaan dit goed. † 1Johannes 5:14 - 15 - En dit is die vrymoedigheid wat ons teenoor Hom het - dat Hy ons verhoor as ons iets vra volgens sy wil. En as ons weet dat Hy ons verhoor - dan weet ons dat - wat ons ook al vra - ons die bedes verkry wat ons van Hom gevra het. † Psalm: 23:6 - U goedheid en liefde sal my lewe lank by my bly en ek sal tuis wees in die huis van die Here tot in lengte van dae. † Lukas 22:31 - 32 - En die Here s?: Simon - Simon - kyk - die Satan het vurig begeer om julle soos koring te sif. Maar Ek het vir jou gebid - dat jou geloof nie ophou nie en as jy eendag bekeerd is - moet jy jou broeders versterk. † Psalm 50 : 23 - Die mens wat My eer - is die een wat lof as ?n offer bring.? Hy wat reg lewe - vir hom sal ek red. † I Johannes 4:7 - 8 - Geliefdes - laat ons mekaar liefh? want die liefde is uit God - en elkeen wat liefhet - is uit God gebore en ken God. Hy wat nie liefhet nie - het God nie geken nie - want God is liefde. † 1 Pet. 5:7 - Werp al julle bekommernisse op hom - want Hy sorg vir julle. † Johannes 14 vers 13 - Wat julle ook al in my Naam vra - sal Ek doen - sodat die Vader deur die Seun verheerlik kan word.