Jakobus 3 vers 10 - Uit dieselfde mond kom lof en vloek. My broers - so moet dit nie wees nie. † II Timoteus 2:15 - L? jou daarop toe om jou beproef voor God te stel as ?n werker wat hom nie hoef te skaam nie - wat die woord van die waarheid reg sny. † I Johannes 3:22 - en wat ons ook al bid - ontvang ons van Hom - omdat ons sy gebooie bewaar en doen wat welgevallig is voor Hom. † 1 Johannes 4: 8 - ?Wie nie lief het nie - het geen kennis van God nie - want God is Liefde.? † Fil. 4: 4 - 7 - Wees altyd bly in die Here! Ek herhaal: Wees bly! Wees inskiklik teenoor alle mense. Die Here is naby. Moet oor niks besorg wees nie - maar maak in alles julle begeertes deur gebed en danksegging aan God bekend. En die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan - sal oor julle harte en gedagtes die wag hou in Christus Jesus † Markus 11:24 - Daarom s? Ek vir julle: Alles wat julle in die gebed vra - glo dat julle dit sal ontvang - en julle sal dit verkry. † Eksodus 15:2 - Die Here is my krag en my beskerming. Hy het tot my redding gekom. † Die God van vuur - Die HERE - die Lig van Israel en die Heilige Een - sal die vuur wees wat hulle vernietig. In een nag sal Hy daardie dorings en dissels verbrand. (Jes. 10:17) † Psalm 9: 10 - 11 - Vir die mens wat in gevaar verkeer - is die Here ?n toevlug: ?n skuilplek in die tye van nood. Daarom vertrou almal wat u Naam bely - op U - want U - Here laat di? wat vra na U wil - nie in die steek nie. † 2 Timoteus 1:12B - Om hierdie rede ly ek ook hierdie dinge maar ek skaam my nie - want ek weet in wie ek geglo het - en ek is oortuig dat Hy mag het om my pand te bewaar tot di? dag toe. † Psalms 66:18 - 19 - As ek ongeregtigheid bedoel het in my hart - sou die Here nie gehoor het nie. Waarlik - God het gehoor Hy het geluister na die stem van my gebed. † 1 Kor.14:1 - Julle moet die liefde nastreef. L? julle toe op die gawes van die Gees - maar veral daarop om God se boodskap te verkondig. † 1 Pet. 5:7 - Werp al julle bekommernisse op hom - want Hy sorg vir julle. † I Tessalonisense 5:17 - Bid sonder ophou. † Psalm. 13:6 - Ek hou vas aan U troue Liefde - oor die uitkoms wat U gee - juig my hart.? Ek wil sing tot eer van die Here - omdat Hy aan my goed gedoen het. † Openbaring 22 5 - Daar sal nie meer nag wees nie. Die mense het nie die lig van ?n lamp en die lig van die son nodig nie - omdat die Here God hulle sal verlig - en hulle sal tot in alle ewigheid regeer. † Esegiel 36 vers 26 - Ek sal julle 'n nuwe hart en 'n nuwe gees gee - Ek sal die kliphart uit julle liggaam uithaal en julle 'n hart van vleis gee. † Psalm 119 vers 1 en 2 - Ek kyk op na die berge: waarvandaan sal daar vir my hulp kom? My hulp kom van die Here wat hemel en aarde gemaak het. † Jesaja 41 vers 10 - Moenie bang wees nie - Ek is by jou - moenie bekommerd wees nie - Ek is jou God. Ek versterk jou - Ek help jou - Ek hou jou vas - met my eie hand red Ek jou. † Psalm 146 vers 3 - Moenie op magtiges vertrou nie - nie op 'n mens nie hy kan jou nie red nie † Psalm 73 vers 25 - Daar is niks in die hemel of op die aarde wat vir my meer beteken as U nie. † Johannes 15 vers 5 - Ek is die wingerdstok - julle die lote. Wie in My bly en Ek in hom - dra baie vrugte - want sonder My kan julle niks doen nie. † Maleagi 3: 10 - Bring die volle tiende na die voorraadkamer toe sodat daar iets te ete in My huis kan wees - en toets My hierin s? die Here die Almagtige. Toets My of Ek nie die vensters van die hemel vir julle sal oopmaak en vir julle re?n sal uitgiet - meer as wat julle kan gebruik nie. † 1 Samuel 9:27 - Terwyl hulle by die einde van die stad afdaal - s? Samuel vir Saul: Beveel die dienaar dat hy voor ons uit verder gaan?en hy het verder gegaan?maar staan jy eers stil - dat ek jou die woord van God kan laat hoor. † Kol. 4:2 - Volhard in die gebed! † Matteus 18:18 - 19B - 20 - Voorwaar Ek s? vir julle - alles wat julle op die aarde bind - sal in die hemel gebonde wees en alles wat julle op die aarde ontbind - sal in die hemel ontbonde wees. Weer s? Ek vir julle: As twee van julle saamstem op die aarde oor enige saak wat hulle mag vra - dit sal hulle ten deel val van my Vader wat in die hemele is. Want waar twee of drie in my Naam vergader - daar is Ek in hul midde. † Psalm 34:10 - Julle wat aan die Here behoort - dien Hom!!! Wie Hom dien - het geen gebrek nie. † Psalm 139 vers 4 - Daar is nog nie 'n woord op my tong nie of U - Here - weet wat dit gaan wees. † Spreuke 4:18 - Die pad van die regverdiges is soos helder oggendlig wat groei en sterker word totdat dit heeltemal dag is † Matteus 17:20 - En Jesus antwoord hulle: Deur julle ongeloof want - voorwaar Ek s? vir julle - as julle geloof het soos ?n mosterdsaad sal julle vir hierdie berg s?: Gaan weg hiervandaan daarnatoe! en hy sal weggaan - en niks sal vir julle onmoontlik wees nie.
Lydenstyd
24 Feb 2021

DAG 8

  • Lydenstyd

 

 

 

Vreugde is een van die gedragskenmerke van christene!  Dit is ons “trademark.” Dit is die sigbaarste teken van wie ons is en Wie s’n ons is.  Vreugde word nie gekoppel aan iets wat met jou gebeur nie.  Dit is iets wat van binne af kom.   

Die een fout wat ons dalk mag maak is om aan Lydenstyd as ‘n vreugdelose tyd te dink.  Al bedink ons doelbewus in hierdie tyd die voetspore van Jesus tot by die kruis.  Al verbind ons onsself opnuut aan die opdrag,  “Tel jou kruis op en volg My!”  Wat ons juis in hierdie 40 dae ontdek is dat pyn en hartseer nie vreugde kan uitwis nie.  Dit het ook nie Jesus s’n nie.

In Heb 12:2 lees ons, “ Ter wille van die vreugde wat vir Hom in die vooruitsig was, het Hy die kruis verduur sonder om vir die skande daarvan terug te deins. ”  Laat ons mooi verstaan; die kruis (soos enige pyn) was nie vreugde nie!  (Hoe kan dit wees!  Hoe sou Jesus dan uitroep:  “ My God, My God, waarom het U my verlaat ” …).  Maar wat Jesus anderkant die pyn kon sien, was die motivering om die pyn te deurleef.

Mense wat met vreugde leef is nie mense wat pyn of verdriet gespaar is nie.  Mense wat met vreugde leef, kíés vreugde as die “default” van hulle lewens.   Dit is wat Henri Nouwen op ‘n stadium ook geskryf het:   Vreugde gebeur nie net met ons nie. Ons moet vreugde kies en aanhou om dit elke dag te kies . Dit is 'n keuse gebaseer op die wete dat ons aan God behoort en in God ons toevlug en ons veiligheid gevind het, en dat niks, selfs nie die dood, God van ons kan wegneem nie .

Mag jy vandag vreugdevol leef!
___

 Op Dag 8 van #SkaduVanDieKruis kyk ons na die Nederlandse-groep Sela se lied “Vreugde van mijn hart”. Dit is die titelsnit van een van hulle albums en is by die  Broere-kerk in Bolsward verfilm. 

Uit die liriek: 

Ziet U mijn rusteloze hart
dat naar U vraagt, op antwoord wacht?
Luister o Heer, waar moet ik heen?
Ik heb U nodig, U alleen.
 
Geef mij het levend water, Heer.
Mijn bron staat droog, ik heb niets meer.
Houd mij met beide handen vast
en troost mijn rusteloze hart.
 
Jezus, laat uw aanwezigheid
mijn diepste vreugde zijn.
U die mij naar het water leidt;
een bron in de woestijn.
Rekening Naam: NG Alberton Suid


Bank: ABSA


NG Alberton Suid


Rek Nr: 210580026


Takkode: 631142 / 632005