Jakobus 3 vers 10 - Uit dieselfde mond kom lof en vloek. My broers - so moet dit nie wees nie. † II Timoteus 2:15 - L? jou daarop toe om jou beproef voor God te stel as ?n werker wat hom nie hoef te skaam nie - wat die woord van die waarheid reg sny. † I Johannes 3:22 - en wat ons ook al bid - ontvang ons van Hom - omdat ons sy gebooie bewaar en doen wat welgevallig is voor Hom. † 1 Johannes 4: 8 - ?Wie nie lief het nie - het geen kennis van God nie - want God is Liefde.? † Fil. 4: 4 - 7 - Wees altyd bly in die Here! Ek herhaal: Wees bly! Wees inskiklik teenoor alle mense. Die Here is naby. Moet oor niks besorg wees nie - maar maak in alles julle begeertes deur gebed en danksegging aan God bekend. En die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan - sal oor julle harte en gedagtes die wag hou in Christus Jesus † Markus 11:24 - Daarom s? Ek vir julle: Alles wat julle in die gebed vra - glo dat julle dit sal ontvang - en julle sal dit verkry. † Eksodus 15:2 - Die Here is my krag en my beskerming. Hy het tot my redding gekom. † Die God van vuur - Die HERE - die Lig van Israel en die Heilige Een - sal die vuur wees wat hulle vernietig. In een nag sal Hy daardie dorings en dissels verbrand. (Jes. 10:17) † Psalm 9: 10 - 11 - Vir die mens wat in gevaar verkeer - is die Here ?n toevlug: ?n skuilplek in die tye van nood. Daarom vertrou almal wat u Naam bely - op U - want U - Here laat di? wat vra na U wil - nie in die steek nie. † 2 Timoteus 1:12B - Om hierdie rede ly ek ook hierdie dinge maar ek skaam my nie - want ek weet in wie ek geglo het - en ek is oortuig dat Hy mag het om my pand te bewaar tot di? dag toe. † Psalms 66:18 - 19 - As ek ongeregtigheid bedoel het in my hart - sou die Here nie gehoor het nie. Waarlik - God het gehoor Hy het geluister na die stem van my gebed. † 1 Kor.14:1 - Julle moet die liefde nastreef. L? julle toe op die gawes van die Gees - maar veral daarop om God se boodskap te verkondig. † 1 Pet. 5:7 - Werp al julle bekommernisse op hom - want Hy sorg vir julle. † I Tessalonisense 5:17 - Bid sonder ophou. † Psalm. 13:6 - Ek hou vas aan U troue Liefde - oor die uitkoms wat U gee - juig my hart.? Ek wil sing tot eer van die Here - omdat Hy aan my goed gedoen het. † Openbaring 22 5 - Daar sal nie meer nag wees nie. Die mense het nie die lig van ?n lamp en die lig van die son nodig nie - omdat die Here God hulle sal verlig - en hulle sal tot in alle ewigheid regeer. † Esegiel 36 vers 26 - Ek sal julle 'n nuwe hart en 'n nuwe gees gee - Ek sal die kliphart uit julle liggaam uithaal en julle 'n hart van vleis gee. † Psalm 119 vers 1 en 2 - Ek kyk op na die berge: waarvandaan sal daar vir my hulp kom? My hulp kom van die Here wat hemel en aarde gemaak het. † Jesaja 41 vers 10 - Moenie bang wees nie - Ek is by jou - moenie bekommerd wees nie - Ek is jou God. Ek versterk jou - Ek help jou - Ek hou jou vas - met my eie hand red Ek jou. † Psalm 146 vers 3 - Moenie op magtiges vertrou nie - nie op 'n mens nie hy kan jou nie red nie † Psalm 73 vers 25 - Daar is niks in die hemel of op die aarde wat vir my meer beteken as U nie. † Johannes 15 vers 5 - Ek is die wingerdstok - julle die lote. Wie in My bly en Ek in hom - dra baie vrugte - want sonder My kan julle niks doen nie. † Maleagi 3: 10 - Bring die volle tiende na die voorraadkamer toe sodat daar iets te ete in My huis kan wees - en toets My hierin s? die Here die Almagtige. Toets My of Ek nie die vensters van die hemel vir julle sal oopmaak en vir julle re?n sal uitgiet - meer as wat julle kan gebruik nie. † 1 Samuel 9:27 - Terwyl hulle by die einde van die stad afdaal - s? Samuel vir Saul: Beveel die dienaar dat hy voor ons uit verder gaan?en hy het verder gegaan?maar staan jy eers stil - dat ek jou die woord van God kan laat hoor. † Kol. 4:2 - Volhard in die gebed! † Matteus 18:18 - 19B - 20 - Voorwaar Ek s? vir julle - alles wat julle op die aarde bind - sal in die hemel gebonde wees en alles wat julle op die aarde ontbind - sal in die hemel ontbonde wees. Weer s? Ek vir julle: As twee van julle saamstem op die aarde oor enige saak wat hulle mag vra - dit sal hulle ten deel val van my Vader wat in die hemele is. Want waar twee of drie in my Naam vergader - daar is Ek in hul midde. † Psalm 34:10 - Julle wat aan die Here behoort - dien Hom!!! Wie Hom dien - het geen gebrek nie. † Psalm 139 vers 4 - Daar is nog nie 'n woord op my tong nie of U - Here - weet wat dit gaan wees. † Spreuke 4:18 - Die pad van die regverdiges is soos helder oggendlig wat groei en sterker word totdat dit heeltemal dag is † Matteus 17:20 - En Jesus antwoord hulle: Deur julle ongeloof want - voorwaar Ek s? vir julle - as julle geloof het soos ?n mosterdsaad sal julle vir hierdie berg s?: Gaan weg hiervandaan daarnatoe! en hy sal weggaan - en niks sal vir julle onmoontlik wees nie.
Lydenstyd
25 Feb 2021

DAG 9

  • Lydenstyd

 

 

 

Ek kan aan geen simbool dink wat ons meer leer oor liefhê as die kruis nie.  Daarom dink ek ook dat daar min tye in ons kerklike seisoene is wat ons soveel kan leer oor liefde as Lydingstyd nie.  
Dit is só nodig dat ons moet nadink oor die gebrokenheid van die wêreld én van ons eie… want daarvoor is die kruis bedoel!  
Dit is nodig dat ons die verdeeldheid tussen mense nie mag ignoreer nie … want daarvoor is die kruis bedoel!  Op elke plek waar ons onmin en haat en vyandskap sien … daarvoor is die kruis bedoel.  Oral waar mense in eensaamheid of hooploosheid of pyn leef … daarvoor is die kruis bedoel.  

Philip Yancey skryf dat die beeld van 'n bleek, lewelose liggaam aan ‘n kruis vir baie mense eerder “nederlaag” spel.  Ons hoor mos gereeld menses sê, hoe kan God liefdevol wees as Hy sy eie Seun só behandel.  Maar dit is juis God se uitroep vir die wêreld:   “Ek het die wêreld lief."  Liefde is – só skryf Yancey – vir die hele geskiedenis saamgepers in die eensame figuur aan die kruis.  God kon sy engele op enige oomblik op 'n reddingsmissie geroep het, maar God kies om dit nie te doen nie.  Alles ter wille van die gebrokenheid van menswees. Alle pyn en lyding moet ons dus altyd terugbring tot in die skadu van die kruis.  

Wat is die boodskap van Lydenstyd?  Eenvoudig:  “ Niemand het groter liefde as dit nie: dat hy sy lewe vir sy vriende aflê ” (Joh 15:13).  Die kruis is die sigbare demonstrasie van liefde.  Soos Paulus skryf, “ God bewys sy liefde vir ons juis hierin dat Christus vir ons gesterf het toe ons nog sondaars was ”(Rom 5:9).

Om te dink jy kan sien hoe God lyk:  soos daardie liggaam aan die kruis.   
___

 Op Dag 9 van #SkaduVanDieKruis kyk ons na die “Houtkruis”-musiekvideo van die voormalige Afrikaanse musiekgroep Romanz. 
Uit liriek: 
Ek vra nie hoe jy voel nie
As gevoelens hoegenaamd besluite raak
Dan was daar nooit die pyn nie
Toe die spykers deur die bloed daardie houtkruis kraak
Wie sal my kan doodmaak?
As my voete in dans wil los wil breek
Want, daar was 'n Houtkruis
Ja, 'n Redder aan 'n Houtkruis vas geslaan
Ja, daar was 'n Houtkruis
En daarom sal ek sing
Ek vra nie hoe jy voel nie
As gevoelens hoegenaamd besluite raak
Dan was daar nooit die pyn nie

Jy kan meer musiek vir Lydenstyd, met nog weergawes van “Houtkruis”, op ons speellys luister:  https://bit.ly/skadumusiek

 
Rekening Naam: NG Alberton Suid


Bank: ABSA


NG Alberton Suid


Rek Nr: 210580026


Takkode: 631142 / 632005