Jakobus 3 vers 10 - Uit dieselfde mond kom lof en vloek. My broers - so moet dit nie wees nie. † II Timoteus 2:15 - L? jou daarop toe om jou beproef voor God te stel as ?n werker wat hom nie hoef te skaam nie - wat die woord van die waarheid reg sny. † I Johannes 3:22 - en wat ons ook al bid - ontvang ons van Hom - omdat ons sy gebooie bewaar en doen wat welgevallig is voor Hom. † 1 Johannes 4: 8 - ?Wie nie lief het nie - het geen kennis van God nie - want God is Liefde.? † Fil. 4: 4 - 7 - Wees altyd bly in die Here! Ek herhaal: Wees bly! Wees inskiklik teenoor alle mense. Die Here is naby. Moet oor niks besorg wees nie - maar maak in alles julle begeertes deur gebed en danksegging aan God bekend. En die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan - sal oor julle harte en gedagtes die wag hou in Christus Jesus † Markus 11:24 - Daarom s? Ek vir julle: Alles wat julle in die gebed vra - glo dat julle dit sal ontvang - en julle sal dit verkry. † Eksodus 15:2 - Die Here is my krag en my beskerming. Hy het tot my redding gekom. † Die God van vuur - Die HERE - die Lig van Israel en die Heilige Een - sal die vuur wees wat hulle vernietig. In een nag sal Hy daardie dorings en dissels verbrand. (Jes. 10:17) † Psalm 9: 10 - 11 - Vir die mens wat in gevaar verkeer - is die Here ?n toevlug: ?n skuilplek in die tye van nood. Daarom vertrou almal wat u Naam bely - op U - want U - Here laat di? wat vra na U wil - nie in die steek nie. † 2 Timoteus 1:12B - Om hierdie rede ly ek ook hierdie dinge maar ek skaam my nie - want ek weet in wie ek geglo het - en ek is oortuig dat Hy mag het om my pand te bewaar tot di? dag toe. † Psalms 66:18 - 19 - As ek ongeregtigheid bedoel het in my hart - sou die Here nie gehoor het nie. Waarlik - God het gehoor Hy het geluister na die stem van my gebed. † 1 Kor.14:1 - Julle moet die liefde nastreef. L? julle toe op die gawes van die Gees - maar veral daarop om God se boodskap te verkondig. † 1 Pet. 5:7 - Werp al julle bekommernisse op hom - want Hy sorg vir julle. † I Tessalonisense 5:17 - Bid sonder ophou. † Psalm. 13:6 - Ek hou vas aan U troue Liefde - oor die uitkoms wat U gee - juig my hart.? Ek wil sing tot eer van die Here - omdat Hy aan my goed gedoen het. † Openbaring 22 5 - Daar sal nie meer nag wees nie. Die mense het nie die lig van ?n lamp en die lig van die son nodig nie - omdat die Here God hulle sal verlig - en hulle sal tot in alle ewigheid regeer. † Esegiel 36 vers 26 - Ek sal julle 'n nuwe hart en 'n nuwe gees gee - Ek sal die kliphart uit julle liggaam uithaal en julle 'n hart van vleis gee. † Psalm 119 vers 1 en 2 - Ek kyk op na die berge: waarvandaan sal daar vir my hulp kom? My hulp kom van die Here wat hemel en aarde gemaak het. † Jesaja 41 vers 10 - Moenie bang wees nie - Ek is by jou - moenie bekommerd wees nie - Ek is jou God. Ek versterk jou - Ek help jou - Ek hou jou vas - met my eie hand red Ek jou. † Psalm 146 vers 3 - Moenie op magtiges vertrou nie - nie op 'n mens nie hy kan jou nie red nie † Psalm 73 vers 25 - Daar is niks in die hemel of op die aarde wat vir my meer beteken as U nie. † Johannes 15 vers 5 - Ek is die wingerdstok - julle die lote. Wie in My bly en Ek in hom - dra baie vrugte - want sonder My kan julle niks doen nie. † Maleagi 3: 10 - Bring die volle tiende na die voorraadkamer toe sodat daar iets te ete in My huis kan wees - en toets My hierin s? die Here die Almagtige. Toets My of Ek nie die vensters van die hemel vir julle sal oopmaak en vir julle re?n sal uitgiet - meer as wat julle kan gebruik nie. † 1 Samuel 9:27 - Terwyl hulle by die einde van die stad afdaal - s? Samuel vir Saul: Beveel die dienaar dat hy voor ons uit verder gaan?en hy het verder gegaan?maar staan jy eers stil - dat ek jou die woord van God kan laat hoor. † Kol. 4:2 - Volhard in die gebed! † Matteus 18:18 - 19B - 20 - Voorwaar Ek s? vir julle - alles wat julle op die aarde bind - sal in die hemel gebonde wees en alles wat julle op die aarde ontbind - sal in die hemel ontbonde wees. Weer s? Ek vir julle: As twee van julle saamstem op die aarde oor enige saak wat hulle mag vra - dit sal hulle ten deel val van my Vader wat in die hemele is. Want waar twee of drie in my Naam vergader - daar is Ek in hul midde. † Psalm 34:10 - Julle wat aan die Here behoort - dien Hom!!! Wie Hom dien - het geen gebrek nie. † Psalm 139 vers 4 - Daar is nog nie 'n woord op my tong nie of U - Here - weet wat dit gaan wees. † Spreuke 4:18 - Die pad van die regverdiges is soos helder oggendlig wat groei en sterker word totdat dit heeltemal dag is † Matteus 17:20 - En Jesus antwoord hulle: Deur julle ongeloof want - voorwaar Ek s? vir julle - as julle geloof het soos ?n mosterdsaad sal julle vir hierdie berg s?: Gaan weg hiervandaan daarnatoe! en hy sal weggaan - en niks sal vir julle onmoontlik wees nie.
Lydenstyd
03 Apr 2021

HEILIGE WEEK - Die laaste dag van Lydenstyd

  • Lydenstyd

 

 


Waarskynlik het jy, nes ek, nie grootgeword met ‘n “Donker-Saterdag” nie.  In sommige christentradisies is dit bekend as “Stil Saterdag” of “Heilige Saterdag.”   Die dag strek van sonsondergang op Goeie Vrydag totdat die son kop uitsteek op Sondagoggend.  Voor die Sabbat begin het, moes Jesus se liggaam van die kruis afgehaal wees; teen sonsondergang reeds weggebêre in die graf.  Op die Sabbat mag niemand werk nie. Presies volgens die voorbeeld van God wat op die sewende dag gerus het.  

Kan jy jou indink hoe verdwaas die dissipels daardie Sabbat moes voel?  Alles was dus toe tog tevergeefs!  Vandaar die naam “Stil-Saterdag.”  Daarom dat Lydenstyd eers vandag tot ‘n einde kom.  Die eggo van Jesus se sesde kruiswoorde (uit Joh 19:28-30) nog in almal se ore:  “Dit is volbring!” In Grieks:  “ Tetelestai .” 

Maar kyk mooi na die woord:  dit is ‘n oorwinningswoord.  As daar ooit by ons gedagtes van twyfel bestaan, is dít die woord wat ons mag uitroep.  As ons onseker of bang is, roep die woord uit: “Tetelestai.”  Wat nodig was, is gedoen.   

Jare gelede het Friedrich Nietzsche, ‘n bekende filosoof, gesê:  “God is dood.” Mense het God doodgemaak.  Dit voel soms so!  Wáár is God dan?  Maar nee, “ tetelestai !” Met dié woord het soldate destyds hul oorlogskreet geskreeu as hulle ‘n veldslag gewen het.  Daarom was hierdie nie ‘n fluistering van Jesus nie - almal moes dit hoor:  alles is afgehandel.  Dit is volbring.  Presies wat Jesus in Joh 17:4 in daardie laaste gebed van Hom gebid het:  “ Ek het U verheerlik deur die werk te volbring wat U My gegee het om te doen. ” 

Die kruis is christene se hoogtepunt.  Vrydag is nie ‘n morbiede dag nie.  Donkersaterdag ook nie. Tetelestai . Ons weet wat wag more. Wat belowe is, het gebeur!

Leef met oorgawe!  Jy mag.


Op die laaste dag van Lydenstyd luister ons na  Phil Wickham se treffer “Battle Belongs”.

Uit die liriek: 
When all I see is the battle
You see my victory
When all I see is the mountain
You see a mountain moved
And as I walk through the shadow
Your love surrounds me
There’s nothing to fear now
For I am safe with You
So when I fight I’ll fight on my knees
With my hands lifted high
Oh God the battle belongs to You
And every fear I lay at Your feet
I’ll sing through the night
Oh God the battle belongs to You
And if You are for me
Who can be against me (yeah)
For Jesus there’s nothing
Impossible for You
When all I see are the ashes
You see the beauty (thank You God)
When all I see is a cross
God You see the empty tomb

 

 


Ronell gesels onder meer oor Psalm 31:6 wat deel was van ‘n Joodse wiegelied.  Is dit nie die grootste ironie nie:  ‘n wiegelied as ‘n doodslied?
Sy lees ook dié mooiste woorde waarop sy in haar navorsing oor die sewe  kruiswoorde afgekom het.  Dit is geskryf deur die bekende skrywer Max Lucado.
The voice that earlier screamed at God, `My God, My God,
Why have you forsaken me,' now says, `Father.'
The two are again one.  The schism is now bridged.
Father.'  'It's over.' 
Satan's vultures have been scattered.  Hell's demons have been jailed.
Death has been damned.
The sun is out behind the clouds.  "It's over.
An angel sighs. 
A star wipes away a tear.
`Take me home.'
Yes, Take this prince to his king
Take this son to his father
Take this pilgrim to his home
(He deserves a rest.) "The battle is over."
So Jesus cried out with a loud voice--(not a whisper … nor a whimper) for all to hear his declaration, "Father, into your hands, I commit my spirit!"


 

Jy kan meer musiek vir Lydenstyd, met nog weergawes van “Houtkruis”, op ons speellys luister:  https://bit.ly/skadumusiek

 

 

KURSUS 

Onthou die tweede Lydenstyd-Sondag-webinaar van ons kursus is vandag (Sondag) met lees-material beskikbaar. Dit maak nie saak wanneer jy met ons kursus begin nie; jy doen dit op jou eie tyd.  Lees gerus meer en registreer by https://ronellbezuidenhout.co.za/skadu
 


ONDERSTEUNING 
Sou jy my digitale bediening finansieël wil ondersteun, gee ek graag my besonderhede. Baie baie dankie vir almal wat dit reeds doen!!

STANDARD BANK
Takkode: 051001
REK NO: 080042805
RM BEZUIDENHOUT
Rekening Naam: NG Alberton Suid


Bank: ABSA


NG Alberton Suid


Rek Nr: 210580026


Takkode: 631142 / 632005