Jakobus 3 vers 10 - Uit dieselfde mond kom lof en vloek. My broers - so moet dit nie wees nie. † II Timoteus 2:15 - L? jou daarop toe om jou beproef voor God te stel as ?n werker wat hom nie hoef te skaam nie - wat die woord van die waarheid reg sny. † I Johannes 3:22 - en wat ons ook al bid - ontvang ons van Hom - omdat ons sy gebooie bewaar en doen wat welgevallig is voor Hom. † 1 Johannes 4: 8 - ?Wie nie lief het nie - het geen kennis van God nie - want God is Liefde.? † Fil. 4: 4 - 7 - Wees altyd bly in die Here! Ek herhaal: Wees bly! Wees inskiklik teenoor alle mense. Die Here is naby. Moet oor niks besorg wees nie - maar maak in alles julle begeertes deur gebed en danksegging aan God bekend. En die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan - sal oor julle harte en gedagtes die wag hou in Christus Jesus † Markus 11:24 - Daarom s? Ek vir julle: Alles wat julle in die gebed vra - glo dat julle dit sal ontvang - en julle sal dit verkry. † Eksodus 15:2 - Die Here is my krag en my beskerming. Hy het tot my redding gekom. † Die God van vuur - Die HERE - die Lig van Israel en die Heilige Een - sal die vuur wees wat hulle vernietig. In een nag sal Hy daardie dorings en dissels verbrand. (Jes. 10:17) † Psalm 9: 10 - 11 - Vir die mens wat in gevaar verkeer - is die Here ?n toevlug: ?n skuilplek in die tye van nood. Daarom vertrou almal wat u Naam bely - op U - want U - Here laat di? wat vra na U wil - nie in die steek nie. † 2 Timoteus 1:12B - Om hierdie rede ly ek ook hierdie dinge maar ek skaam my nie - want ek weet in wie ek geglo het - en ek is oortuig dat Hy mag het om my pand te bewaar tot di? dag toe. † Psalms 66:18 - 19 - As ek ongeregtigheid bedoel het in my hart - sou die Here nie gehoor het nie. Waarlik - God het gehoor Hy het geluister na die stem van my gebed. † 1 Kor.14:1 - Julle moet die liefde nastreef. L? julle toe op die gawes van die Gees - maar veral daarop om God se boodskap te verkondig. † 1 Pet. 5:7 - Werp al julle bekommernisse op hom - want Hy sorg vir julle. † I Tessalonisense 5:17 - Bid sonder ophou. † Psalm. 13:6 - Ek hou vas aan U troue Liefde - oor die uitkoms wat U gee - juig my hart.? Ek wil sing tot eer van die Here - omdat Hy aan my goed gedoen het. † Openbaring 22 5 - Daar sal nie meer nag wees nie. Die mense het nie die lig van ?n lamp en die lig van die son nodig nie - omdat die Here God hulle sal verlig - en hulle sal tot in alle ewigheid regeer. † Esegiel 36 vers 26 - Ek sal julle 'n nuwe hart en 'n nuwe gees gee - Ek sal die kliphart uit julle liggaam uithaal en julle 'n hart van vleis gee. † Psalm 119 vers 1 en 2 - Ek kyk op na die berge: waarvandaan sal daar vir my hulp kom? My hulp kom van die Here wat hemel en aarde gemaak het. † Jesaja 41 vers 10 - Moenie bang wees nie - Ek is by jou - moenie bekommerd wees nie - Ek is jou God. Ek versterk jou - Ek help jou - Ek hou jou vas - met my eie hand red Ek jou. † Psalm 146 vers 3 - Moenie op magtiges vertrou nie - nie op 'n mens nie hy kan jou nie red nie † Psalm 73 vers 25 - Daar is niks in die hemel of op die aarde wat vir my meer beteken as U nie. † Johannes 15 vers 5 - Ek is die wingerdstok - julle die lote. Wie in My bly en Ek in hom - dra baie vrugte - want sonder My kan julle niks doen nie. † Maleagi 3: 10 - Bring die volle tiende na die voorraadkamer toe sodat daar iets te ete in My huis kan wees - en toets My hierin s? die Here die Almagtige. Toets My of Ek nie die vensters van die hemel vir julle sal oopmaak en vir julle re?n sal uitgiet - meer as wat julle kan gebruik nie. † 1 Samuel 9:27 - Terwyl hulle by die einde van die stad afdaal - s? Samuel vir Saul: Beveel die dienaar dat hy voor ons uit verder gaan?en hy het verder gegaan?maar staan jy eers stil - dat ek jou die woord van God kan laat hoor. † Kol. 4:2 - Volhard in die gebed! † Matteus 18:18 - 19B - 20 - Voorwaar Ek s? vir julle - alles wat julle op die aarde bind - sal in die hemel gebonde wees en alles wat julle op die aarde ontbind - sal in die hemel ontbonde wees. Weer s? Ek vir julle: As twee van julle saamstem op die aarde oor enige saak wat hulle mag vra - dit sal hulle ten deel val van my Vader wat in die hemele is. Want waar twee of drie in my Naam vergader - daar is Ek in hul midde. † Psalm 34:10 - Julle wat aan die Here behoort - dien Hom!!! Wie Hom dien - het geen gebrek nie. † Psalm 139 vers 4 - Daar is nog nie 'n woord op my tong nie of U - Here - weet wat dit gaan wees. † Spreuke 4:18 - Die pad van die regverdiges is soos helder oggendlig wat groei en sterker word totdat dit heeltemal dag is † Matteus 17:20 - En Jesus antwoord hulle: Deur julle ongeloof want - voorwaar Ek s? vir julle - as julle geloof het soos ?n mosterdsaad sal julle vir hierdie berg s?: Gaan weg hiervandaan daarnatoe! en hy sal weggaan - en niks sal vir julle onmoontlik wees nie.
Lydenstyd
03 Apr 2021

HEILIGE WEEK - Leef Bruisend!

  • Lydenstyd

 

 


Leef Bruisend!  Die naam vir hierdie nuwe reeks het soos borrels in my gedagtes ingepop. Twee kort woordjies, maar dit was soos ‘n waterval van vreugde en energie.  Ek visualiseer dit is hoe die twee Maria’s daardie Sondagmôre gevoel het, nadat hulle Jesus teë gekom het (Matt 28:1-10).  Eers was hulle bang, maar Jesus het gesê, nee, dis nie nodig nie.  Ek leef!  Hardloop gou en gaan vertel almal.  Die adrenalien moes behoorlik deur daardie twee vroue se are gebruis het!  Hy leef!  Sou die dissipels hulle glo… 

Minder as ses-en-dertig uur gelede het hulle Hom aan die kruis met ‘n groot stem hoor uitroep:  “ Vader, in u hande gee Ek my gees oor” (Luk 23:46).  Die sewende en laaste kruiswoord.  My lewe behoort aan U!  Alles is U s’n.  My gees ook. Net daarna het Hy gesterf.

Vroeg in Filippense lees ons:  “ Dieselfde gesindheid moet in julle wees wat daar ook in Christus Jesus was ” (2:5).  Leer by die Een wat alles prysgegee het: tot sy eie lewe.  Al wat teen die einde oorgebly het om prys te gee was sy laaste asem.  Alles behoort aan God.  Jesus het dit só voluit geglo dat Hy tot sy lááste-der-laaste vir God gegee het:  sy gees.  (Dit laat my  dink aan hierdie einste Rabbi se lewensles, eens, aan die dissipels en die omstanders: “ Wie sy lewe vir My en die evangelie verloor, sal dit behou ” Mark 8:35.)

 Deur prysgee sal jy ontvang! Deur prys gee sal jy leef ! 
Deur prys te gee het Jesus lewe gebring.  Deur sy gees in God se hande te plaas, kon die nuwe lewe aanbreek.  

Ons kan leer om passievol – bruisend; voluit - te leef; wetend dit begin daar waar ons aan niks meer vasklou nie!


Luister op die eerste dag van #LeefBruisend hoe die eenvoud van liriek en melodie met twee stemme so pragtig saamsmelt in die grootse Halleluja!  Cassandra Star (10), en haar ouer suster Callahan (19), sing in dié video-opname hulle weergawe van Leonard Cohen se Hallelujah. 
Die Paaslirieke is geskryf deur Kelley Mooney en die klavierverwerking deur Jeff Buckley.

Jy kan meer musiek vir Lydenstyd, met nog weergawes van “Houtkruis”, op ons speellys luister:  https://bit.ly/skadumusiek

 

 

KURSUS 

Onthou die tweede Lydenstyd-Sondag-webinaar van ons kursus is vandag (Sondag) met lees-material beskikbaar. Dit maak nie saak wanneer jy met ons kursus begin nie; jy doen dit op jou eie tyd.  Lees gerus meer en registreer by https://ronellbezuidenhout.co.za/skadu
 


ONDERSTEUNING 
Sou jy my digitale bediening finansieël wil ondersteun, gee ek graag my besonderhede. Baie baie dankie vir almal wat dit reeds doen!!

STANDARD BANK
Takkode: 051001
REK NO: 080042805
RM BEZUIDENHOUT
Rekening Naam: NG Alberton Suid


Bank: ABSA


NG Alberton Suid


Rek Nr: 210580026


Takkode: 631142 / 632005