Fillipense 3: 10 - Al wat ek wens - is om Christus te ken - die krag van Sy opstanding te ondervind en deel te h? aan Sy lyding deur aan Hom gelyk te word in sy dood. † Johannes 6 vers 54 - Wie my liggaam eet en my bloed drink - het die ewige lewe - en Ek sal hom op die laaste dag uit die dood laat opstaan. † Spreuke van Salomo 3:12 - want die HERE tugtig hom wat Hy liefhet - ja - soos ?n vader die seun in wie hy behae het. † Matt. 11:28 - Kom na My toe - almal wat vermoeid en belas is - en Ek sal? julle rus gee. † Psalm 119 vers 1 en 2 - Ek kyk op na die berge: waarvandaan sal daar vir my hulp kom? My hulp kom van die Here wat hemel en aarde gemaak het. † Romeine 6:23 - Want die loon van die sonde is die dood - maar die genadegawe van God is die ewige lewe in Christus Jesus - ons Here. † Mattheus 5:7 - Gese?nd is die wat barmhartig is want aan hulle sal barmhartigheid bewys word. † Psalm 84 vers 9 - Here - almagtige God - hoor my gebed - luister tog - God van Jakob † Spreuke 23: 17 - 18 - Moenie afgunstig wees op sondaars nie wees altyd ywerig om die Here te dien dan sal jy ?n toekoms h? - en jou hoop sal jou nie ontneem word nie. † Jesaja 46:4 - ?Ook tot in julle ouderdom is Ek die Here - tot in julle grysheid sal Ek julle dra. Ek het julle gemaak en Ek sal julle vashou - julle dra en julle red.? † Spreuke 29: 7 - n Regverdige mens is besorg oor die reg van arm mense - 'n goddelose mens het nie begrip vir hierdie besorgdheid nie. † Psalms 66:18 - 19 - As ek ongeregtigheid bedoel het in my hart - sou die Here nie gehoor het nie. Waarlik - God het gehoor Hy het geluister na die stem van my gebed. † Psalms 71:14 - Maar ?k sal altyddeur hoop en al u lof vermeerder. † 1Kor. 3: 16 - 17 - Weet julle nie dat julle die tempel van God is en dat die Gees van God in julle woon nie? As iemand die tempel van God beskadig - sal God hom straf - want die tempel van God is heilig - en die tempel is julle. † Deuteronomium 28: 9 - As jy die gebooie van die Here jou God gehoorsaam en sy wil doen - sal Hy jou in stand hou as sy heilige volk soos Hy met ?n eed aan jou beloof het. † Kyk na jou koning - Hy s? toe vir Joda: Daar is julle Koning! (Joh. 19:14) † Eksodus 15:2 - Die Here is my krag en my beskerming. Hy het tot my redding gekom. † Psalm 139 vers 4 - Daar is nog nie 'n woord op my tong nie of U - Here - weet wat dit gaan wees. † Spreuke 3 vers 3 - Moenie dat liefde en trou by jou ontbreek nie leef daarmee saam - maak dit 'n deel van jou lewe. † Spreuke 19:20 - Luister na raad - aanvaar wat jou geleer word - sodat jy uiteindelik wysheid kan he † Psalm 32: 24 - Betuig julle liefde vir Hom - julle almal wat die guns van die Here geniet. Die Here beskerm die wat aan Hom getrou is - maar die wat teen Hom opstandig is - straf Hy Swaar. † Jakobus 1:5-8 - En as iemand van julle wysheid kortkom - laat hom dit van God bid - wat aan almal eenvoudig gee sonder om te verwyt - en dit sal aan hom gegee word. Maar hy moet in die geloof bid - sonder om te twyfel want hy wat twyfel - is soos ?n golf van die see wat deur die wind gedrywe en voortgesweep word. Want di? mens moenie dink dat hy iets van die Here sal ontvang nie? so ?n dubbelhartige man - onbestendig in al sy we?. † Matteus 9:17 - ?n Mens gooi ook nie nuwe wyn in ou leersakke nie anders bars die sakke en die wyn loop uit en die sakke vergaan. Maar ?n mens gooi nuwe wyn in nuwe sakke en altwee bly behoue. † Psalm 119:130 - Die opening van u woorde gee lig dit maak die eenvoudiges verstandig. † Psalms 40:1 - Ek het die HERE lank verwag - en Hy het Hom na my toe neergebuig en my hulpgeroep gehoor † Jesaja 49 vers 16 - Ek het jou naam in My handpalms gegraveer - Ek sien jou mure altyd voor My. † Halleluja Lied 35:1 - Die Heiland is gebore in stille Betlehem. By blye engelsange voeg ek my hart en stem. So lief het God die w?reld gehad dat Hy sy Seun - Sy Enige gegee het as Middelaar en Steun.? † Jesaja 65:24 - En voordat hulle roep - sal Ek antwoord terwyl hulle nog spreek - verhoor Ek. † Jesaja 6 vers 8 - Toe het ek die Here hoor vra: Wie kan Ek stuur? Wie sal ons boodskapper wees? Ek het geantwoord: Hier is ek! Stuur my! (Is jy ook so gewillig?) † 1 Petrus 1:6 - 7 - Daarin verheug julle jul - al word julle nou?as dit nodig is??n kort tydjie bedroef onder allerhande beproewinge - sodat die beproefdheid van julle geloof - wat baie kosbaarder is as goud wat vergaan maar deur vuur gelouter word - bevind mag word tot lof en eer en heerlikheid by die openbaring van Jesus Christus
Geel Bladsye

Geel Bladsye

In ons gemeente is daar 'n verskeidenheid van besigheidsmanne, vakmanne, entrepreneurs, ens. Ondersteun hulle asseblief. Ons eie sakeondernemings.