1 Kor. 12: 4-6 - Daar is ?n verskeidenheid van genadegawes - maar dit is dieselfde Gees wat dit gee: daar is ?verskeidenheid van bedieninge - daar dit is dieselfde Here wat die opdrag gee. Dit is dieselfde God wat alles in almal tot stand bring. † Johannes 6:63 - Dit is die Gees wat lewend maak - die vlees is van geen nut nie die woorde wat Ek tot julle spreek - is gees en is lewe. † 1 Timotheus 6 vers 10 - Geldgierigheid is 'n wortel van allerlei kwaad. Party het geld nagejaag en toe van die geloof afgedwaal daardeur het hulle hulleself baie ellende op die hals gehaal. † Matteus 9:17 - ?n Mens gooi ook nie nuwe wyn in ou leersakke nie anders bars die sakke en die wyn loop uit en die sakke vergaan. Maar ?n mens gooi nuwe wyn in nuwe sakke en altwee bly behoue. † Kol. 4:2 - Volhard in die gebed! † Die God van vuur - Die HERE - die Lig van Israel en die Heilige Een - sal die vuur wees wat hulle vernietig. In een nag sal Hy daardie dorings en dissels verbrand. (Jes. 10:17) † Jesaja 41 vers 10 - Moenie bang wees nie - Ek is by jou - moenie bekommerd wees nie - Ek is jou God. Ek versterk jou - Ek help jou - Ek hou jou vas - met my eie hand red Ek jou. † Johannes 16:23B - 24 - En in daardie dag sal julle My niks vra nie. Voorwaar - voorwaar Ek s? vir julle - alles wat julle die Vader sal vra in my Naam - sal Hy julle gee. Tot nou toe het julle niks in my Naam gevra nie. Bid en julle sal ontvang - sodat julle blydskap volkome kan wees. † Psalm 59 vers 18 - Tot u eer wil ek sing - U - my Sterkte - want U is my veilige vesting - U is my troue God. † Psalm 34:10 - Julle wat aan die Here behoort - dien Hom!!! Wie Hom dien - het geen gebrek nie. † Joh.15: 16-17 - ?Julle het my nie gekies nie. Dit was Ek wat julle gekies het. En Ek het julle met ?n doel gekies: julle moet ?n vrugbare lewe vir God gaan leef. Ja - julle moet ?n permanente verskil in hierdie w?reld gaan maak.? † Jeremia 29 vers 12 - Dan sal julle My aanroep - tot My kom bid - en Ek sal julle gebede verhoor † Spreuke: 29: 22 - 23 - ?n Opvlie?nde mens veroorsaak rusie: iemand war kort van draad is - doen sonde op sonde. Hoogmoed bring mens tot ?n val: nederigheid bring eer. † Klaagl. 3: 22 - 23 - Daar is geen einde aan Sy ontferming nie - dit is elke more nuut † Pred. 2:13 - Dit het ek wel ingesien dat dit ?n mens meer baat om wysheid te h? as om dit nie te h? nie - net soos lig ?n mens meer baat as duisternis. † Johannes 15 vers 5 - Ek is die wingerdstok - julle die lote. Wie in My bly en Ek in hom - dra baie vrugte - want sonder My kan julle niks doen nie. † Romeine 15 vers 17 - In Christus Jesus is ek trots op wat ek in diens van God verrig. † Jesaja 65:24 - En voordat hulle roep - sal Ek antwoord terwyl hulle nog spreek - verhoor Ek. † Psalms 40:1 - Ek het die HERE lank verwag - en Hy het Hom na my toe neergebuig en my hulpgeroep gehoor † Eksodus 15:2 - Die Here is my krag en my beskerming. Hy het tot my redding gekom. † Jesaja 6 vers 8 - Toe het ek die Here hoor vra: Wie kan Ek stuur? Wie sal ons boodskapper wees? Ek het geantwoord: Hier is ek! Stuur my! (Is jy ook so gewillig?) † 1 Petrus 4:12 - 13 - Geliefdes - verbaas julle nie oor die vuurgloed van vervolging onder julle wat tot julle beproewing dien - asof iets vreemds oor julle kom nie maar namate julle gemeenskap het aan die lyde van Christus - moet julle bly wees - sodat julle ook by die openbaring van sy heerlikheid met blydskap kan jubel. † Matteus 17:20 - En Jesus antwoord hulle: Deur julle ongeloof want - voorwaar Ek s? vir julle - as julle geloof het soos ?n mosterdsaad sal julle vir hierdie berg s?: Gaan weg hiervandaan daarnatoe! en hy sal weggaan - en niks sal vir julle onmoontlik wees nie. † I Johannes 5:4 - Want alles wat uit God gebore is - oorwin die w?reld en dit is die oorwinning wat die w?reld oorwin het - naamlik ons geloof. † God gee om - Gee al julle bekommernisse aan God oor - want Hy gee vir julle om. (1 Pet.5:7) † Mattheus 5:7 - Gese?nd is die wat barmhartig is want aan hulle sal barmhartigheid bewys word. † Die openbarings 19:5b - Prys onse God - al sy diensknegte - en julle wat Hom vrees - klein en groot! † Jesaja 9: 5 - Vir ons is ?n Seun gebore - aan ons is ?n Seun? gegee Hy sal heers - en Hy sal genoem word: Wonderbare Raadsman - Magtige God - Ewige Vader - Vredevors. ? † Mattheus 5 : 3 - ?Gese?nd is di? wat weet hoe afhanklik hulle van God is - want aan hulle behoort die Koninkryk van die hemel.? † Romeine 6:23 - Want die loon van die sonde is die dood - maar die genadegawe van God is die ewige lewe in Christus Jesus - ons Here.

 

 

kids games

 

Download

 

KidsGames is a bilingual holiday program for primary school learners, presented in Alberton for the duration of the June/July holidays. The program runs from 07h00 to 17h00, making it possible for working parents to send their kids. The KidsGames program consists of games and organised sport as well as a Bible program.

What will be expected of you?

  • Attend the preparatory training day on 8 June 2019 at NGK Alberton-Suid. Apart from teambuilding, we also prepare and practise activities like dramas, puppet shows, sport items, etc.
  • To always put the kids in your group first. 
  • You are there to present a meaningful holiday program and to be a witness for Jesus.
  • You need to be at the hall at 06h45 every morning, and need to stay still the end. After cleaning up, you can go home.
  • On Friday you need to help till all equipment has been removed and stored (most probably till 20h00).
     


Your undertaking:

I undertake to adhere to the points mentioned in What will be expected of you?

NAME: ______________________

DATE: ______________________

 

CHILD:

 

SURNAME: ___________________

NAME: ______________________

Your cell: _____________________

Sending church/organization ____________________________

GRADE: ___________

SCHOOL: ____________________

TEL. (h): _____________________

 

DAD:

 

Name: _______________________

(w): _________________________

(cell): _______________________

 

MOM:

 

Name: _______________________

(w): _________________________

(cell): _______________________

 

MEDICAL AID

 

NAME OF MEDICAL AID: _______________________
MEDICAL AID NR.: _______________________
FAMILY DOCTOR: _______________________
DR TEL NR: _______________________

Please attach copy of medical aid card.

 

Indemnity

 

I, ________________________________ parent/guardian of _________________________________ (full name and surname)

hereby give my consent that he/she may be a helper at KidsGames during the June/July 2019 holidays. I take note of the expectations from the organisers. I accept that officials of KidsGames, as well as any other adult supervisors, will do anything within reason to safeguard my child(ren) from injury. I indemnify the host organisation, volunteers and the organizers of KidsGames from any claim which may be related to or originate from attending KidsGames or the prior preparatory camp.

_________________________________    
Parent/Guardian                                              

Date ______________________________

 

Cost:

 

Fees includes training, team wear and weekday lunches

R600.00 per volunteer (R300.00 if you have last years’ team wear)

 

There is no extra costs for participating in the second week.

I will be assisting with the following weeks:

Week 1 (June)   ____________

Week 2 (July)         ____________

 

Dates to remember:

 

Compulsary training:
8 June 08h00 – 15h00 (NG Alberton-Suid)
9 June 08h45 – 10h30 (NG Brackendal)

 

Electronic payments:

 

NGK Alberton Suid
ABSA
Account no 210580026
Branch code 631 142
Ref: KG Helper & name & surname

Send proof of payment
and registration form to

Fax: 086 650 3539

or

Email: rentia@albertonsuid.com