Jesaja 32:17 - En die werking van die geregtigheid sal vrede wees - en die voortbrengsel van die geregtigheid rus en veiligheid tot in ewigheid. † Romeine 5:1 - Omdat ons dan uit die geloof geregverdig is - het ons vrede by God deur onse Here Jesus Christus † Mattheus 5 : 3 - ?Gese?nd is di? wat weet hoe afhanklik hulle van God is - want aan hulle behoort die Koninkryk van die hemel.? † Jesaja 65:24 - En voordat hulle roep - sal Ek antwoord terwyl hulle nog spreek - verhoor Ek. † Spreuke 13 vers 4 - Die luiaard se honger word nie gestil nie hardwerkende mense het meer as genoeg om te eet. † Spreuke 4: 3 - 4 - Ek was ook eenkeer ?n kind - my moeder se oogappel - haar enigste.? My vader het my toe ook geleer en vir my ges?: ?Wat ek vir jou s? - moet jy vashou. My voorskirfte moet jy uitvoer - sodat jy werklik kan lewe.? † Matteus 26:39 - En Hy het ?n bietjie verder gegaan en op sy aangesig geval en gebid en ges?: My Vader - as dit moontlik is - laat hierdie beker by My verbygaan nogtans nie soos Ek wil nie - maar soos U wil. † 1 Kor. 12: 4-6 - Daar is ?n verskeidenheid van genadegawes - maar dit is dieselfde Gees wat dit gee: daar is ?verskeidenheid van bedieninge - daar dit is dieselfde Here wat die opdrag gee. Dit is dieselfde God wat alles in almal tot stand bring. † Jesaja 46:4 - ?Ook tot in julle ouderdom is Ek die Here - tot in julle grysheid sal Ek julle dra. Ek het julle gemaak en Ek sal julle vashou - julle dra en julle red.? † Handelinge 5vers 29 - Petrus en die ander apostels het geantwoord: 'n Mens moet eerder aan God gehoorsaam wees as aan mense. † Matteus 9:17 - ?n Mens gooi ook nie nuwe wyn in ou leersakke nie anders bars die sakke en die wyn loop uit en die sakke vergaan. Maar ?n mens gooi nuwe wyn in nuwe sakke en altwee bly behoue. † Romeine 8:38 - 39 - Want ek is versekerd dat geen dood of lewe of engele of owerhede of magte of teenwoordige of toekomende dinge of hoogte of diepte of enige ander skepsel ons sal kan skei van die liefde van God wat daar in Christus Jesus - onse Here - is nie. † Markus 11:24 - Daarom s? Ek vir julle: Alles wat julle in die gebed vra - glo dat julle dit sal ontvang - en julle sal dit verkry. † Spreuke 30: 27 - Mense wat die wil van die Here doen - het ?n afsku in iemand wat onwys optree: ?n goddelose mens het ?n afsku in di? wat reg? lewe.Mense wat die wil van die Here doen - het ?n afsku in iemand wat onwys optree: ?n goddelose mens het ?n afsku in di? wat reg lewe. † Spreuke 29: 7 - n Regverdige mens is besorg oor die reg van arm mense - 'n goddelose mens het nie begrip vir hierdie besorgdheid nie. † Psalm 9 vers 10 - Vir die mens wat in gevaar verkeer - is die Here 'n toevlug - 'n skuilplek in tye van nood. † Matteus 4:4 - Maar Hy antwoord en s?: Daar is geskrywe: Die mens sal nie van brood alleen lewe nie - maar van elke woord wat deur die mond van God uitgaan. † Filippense 3:13 - 14 - Broeders - ek reken nie dat ek dit self gegryp het nie. Maar een ding: ek vergeet die dinge wat agter is en strek my uit na wat voor is - en jaag na die doel om die prys te verkry van die ho? roeping van God in Christus Jesus. † 1 Kor.15: 3 - 4 - Die belangrikste wat ek aan julle oorgelewer het en wat ek ook ontvang het - is dit: Christus het vir ons sondes gesterf - volgens die Skrifte Hy is begrawe en op die derde dag opgewek - volgens die ?Skrifte.? † Johannes 6: 37 - Elkeen wat die Vader vir My gee - sal na My toe kom: en Ek sal hom wat na My toe kom - nooit verwerp nie. Ek het van die hemel af gekom nie om my wil te doen nie - maar die wil van Hom wat my gestuur het. † 2 Samuel 22 vers 18 - God het my gered van my vyand wat sterk was - van my haters toe hulle vir my te magtig was. † Matt. 11:28 - Kom na My toe - almal wat vermoeid en belas is - en Ek sal? julle rus gee. † Psalm 135: 5 - 7 - ?Ek weet die Here is groot - ons Here is verhewe bo al die gode.? Alles wat die Here wil - doen Hy - in die hemel en op aarde - in die see - in al die oseane. Hy laat die wolke opkom oor die horison - Hy maak weerligstrale vir die re?n en bring die die wind te voorskyn.? † Spreuke: 29: 22 - 23 - ?n Opvlie?nde mens veroorsaak rusie: iemand war kort van draad is - doen sonde op sonde. Hoogmoed bring mens tot ?n val: nederigheid bring eer. † Psalm: 119:11 - Ek het U woord in my hart geb?re - dat ek teen U nie sal sondig nie. † Jeremia 33:3 - Roep My aan - en Ek sal jou antwoord en jou bekend maak groot en ondeurgrondelike dinge wat jy nie weet nie. † Spreuke 12 vers 24 - Hardwerkende mense kom in magsposisies lui mense word dwangarbeiders. † Filippense 3 vers 13 - Ek verbeel my nie dat ek dit alles al het nie. Maar een ding doen ek - ek maak my los van wat agter is en strek my uit na wat voor is. † Jesaja 30 vers 19(b) - Die Here sal jou genadig wees as jy na Hom roep om hulp - Hy sal jou gebed verhoor sodra Hy dit hoor. † Maleagi 3: 10 - Bring die volle tiende na die voorraadkamer toe sodat daar iets te ete in My huis kan wees - en toets My hierin s? die Here die Almagtige. Toets My of Ek nie die vensters van die hemel vir julle sal oopmaak en vir julle re?n sal uitgiet - meer as wat julle kan gebruik nie.

 

 

kids games

 

Download

 

KidsGames is a bilingual holiday program for primary school learners, presented in Alberton for the duration of the June/July holidays. The program runs from 07h00 to 17h00, making it possible for working parents to send their kids. The KidsGames program consists of games and organised sport as well as a Bible program.

What will be expected of you?

  • Attend the preparatory training day on 8 June 2019 at NGK Alberton-Suid. Apart from teambuilding, we also prepare and practise activities like dramas, puppet shows, sport items, etc.
  • To always put the kids in your group first. 
  • You are there to present a meaningful holiday program and to be a witness for Jesus.
  • You need to be at the hall at 06h45 every morning, and need to stay still the end. After cleaning up, you can go home.
  • On Friday you need to help till all equipment has been removed and stored (most probably till 20h00).
     


Your undertaking:

I undertake to adhere to the points mentioned in What will be expected of you?

NAME: ______________________

DATE: ______________________

 

CHILD:

 

SURNAME: ___________________

NAME: ______________________

Your cell: _____________________

Sending church/organization ____________________________

GRADE: ___________

SCHOOL: ____________________

TEL. (h): _____________________

 

DAD:

 

Name: _______________________

(w): _________________________

(cell): _______________________

 

MOM:

 

Name: _______________________

(w): _________________________

(cell): _______________________

 

MEDICAL AID

 

NAME OF MEDICAL AID: _______________________
MEDICAL AID NR.: _______________________
FAMILY DOCTOR: _______________________
DR TEL NR: _______________________

Please attach copy of medical aid card.

 

Indemnity

 

I, ________________________________ parent/guardian of _________________________________ (full name and surname)

hereby give my consent that he/she may be a helper at KidsGames during the June/July 2019 holidays. I take note of the expectations from the organisers. I accept that officials of KidsGames, as well as any other adult supervisors, will do anything within reason to safeguard my child(ren) from injury. I indemnify the host organisation, volunteers and the organizers of KidsGames from any claim which may be related to or originate from attending KidsGames or the prior preparatory camp.

_________________________________    
Parent/Guardian                                              

Date ______________________________

 

Cost:

 

Fees includes training, team wear and weekday lunches

R600.00 per volunteer (R300.00 if you have last years’ team wear)

 

There is no extra costs for participating in the second week.

I will be assisting with the following weeks:

Week 1 (June)   ____________

Week 2 (July)         ____________

 

Dates to remember:

 

Compulsary training:
8 June 08h00 – 15h00 (NG Alberton-Suid)
9 June 08h45 – 10h30 (NG Brackendal)

 

Electronic payments:

 

NGK Alberton Suid
ABSA
Account no 210580026
Branch code 631 142
Ref: KG Helper & name & surname

Send proof of payment
and registration form to

Fax: 086 650 3539

or

Email: rentia@albertonsuid.com