Jeremia 33:3 - Roep My aan - en Ek sal jou antwoord en jou bekend maak groot en ondeurgrondelike dinge wat jy nie weet nie. † Psalms 66:18 - 19 - As ek ongeregtigheid bedoel het in my hart - sou die Here nie gehoor het nie. Waarlik - God het gehoor Hy het geluister na die stem van my gebed. † Romeine 8:26 - 27 - En net so kom ook die Gees ons swakhede te hulp - want ons weet nie reg wat ons moet bid nie - maar die Gees self tree vir ons in met onuitspreeklike sugtinge. En Hy wat die harte deursoek - weet wat die bedoeling van die Gees is - omdat Hy ooreenkomstig die wil van God vir die heiliges intree. † Mal. 3: 10 - Bring die volle tiende na die voorraadkamer toe sodat daar iets te ete in my huis kan wees - en toets My hierin - s? die Here die Almagtige. Toets My of Ek nie die vensters van die hemel vir julle sal oopmaak nie. † Psalm 84 vers 9 - Here - almagtige God - hoor my gebed - luister tog - God van Jakob † Romeine 15 vers 17 - In Christus Jesus is ek trots op wat ek in diens van God verrig. † Spreuke 29: 7 - n Regverdige mens is besorg oor die reg van arm mense - 'n goddelose mens het nie begrip vir hierdie besorgdheid nie. † Mattheus 10:42 - Wie aan een van hierdie geringstes net ?n beker koue water gee omdat hy my dissipel is - s?l sy belonging kry . Dit verseker Ek julle. † Efesiers 2: 8 - Julle is inderdaad uit genade gered - deur geloof.? Hierdie redding kom nie uit julleself nie ?Dit is 'n gawe van God?.. † Hebreers 4: 7 - Vandag as julle sy stem hoor - moet julle nie hardkoppig wees nie. † Psalm 149:1 - 3-5 - Laat hulle sy Naam loof in koordans - Hom psalmsing met tamboeryn en siter. Want die HERE het ?n welbehae in sy volk Hy versier die ootmoediges met heil. Laat die gunsgenote juig in heerlikheid laat hulle jubel op hul bedde. † I Tessalonisense 5:17 - Bid sonder ophou. † 2 Johannes 1 vers 6 - Liefde beteken dat ons volgens die gebooie van God lewe. Soos julle van die begin af gehoor het - is dit Sy gebod dat julle in die liefde moet lewe † Psalms 113:3 - Van die opgang van die son tot by sy ondergang moet die Naam van die HERE geloof word! † I Johannes 5:14 - 15 - En dit is die vrymoedigheid wat ons teenoor Hom het - dat Hy ons verhoor as ons iets vra volgens sy wil. En as ons weet dat Hy ons verhoor - dan weet ons dat - wat ons ook al vra - ons die bedes verkry wat ons van Hom gevra het. † Fil 4:12 -13 - Ek weet wat armoede is en ek weet wat oorvloed is - van alles het ek ondervinding - om genoeg te he om te eet sowel as om honger te ly - om oorvloed te he sowel as omgebrek te ly. Ek is tot alles in staat deur Hom wat my krag gee. † 1 Samuel 9:27 - Terwyl hulle by die einde van die stad afdaal - s? Samuel vir Saul: Beveel die dienaar dat hy voor ons uit verder gaan?en hy het verder gegaan?maar staan jy eers stil - dat ek jou die woord van God kan laat hoor. † Hebreers 13: 2 - Moenie nalaat om gasvry te wees nie - want deur gasvry te wees - het sommige mense sonder dat hulle dit geweet het - engele as gaste gehuisves. † Joh.3: 21 - Maar wie volgens die waarheid handel - kom na die lig toe - sodat dit duidelik kan blyk dat sy dade in gehoorsaamheid aan God gedoen is. † Filippense 3 vers 13 - Ek verbeel my nie dat ek dit alles al het nie. Maar een ding doen ek - ek maak my los van wat agter is en strek my uit na wat voor is. † Psalm: 23:6 - U goedheid en liefde sal my lewe lank by my bly en ek sal tuis wees in die huis van die Here tot in lengte van dae. † I Johannes 3:22 - en wat ons ook al bid - ontvang ons van Hom - omdat ons sy gebooie bewaar en doen wat welgevallig is voor Hom. † Psalm 119:130 - Die opening van u woorde gee lig dit maak die eenvoudiges verstandig. † Matteus 22:37-40 - En Jesus antwoord hom: Jy moet die Here jou God liefh? met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die eerste en groot gebod. En die tweede wat hiermee gelykstaan: Jy moet jou naaste liefh? soos jouself. Aan hierdie twee gebooie hang die hele wet en die profete. † Psalm 68 vers 21 - God is vir ons die God wat ons red - die Here ons God deur wie ons bewaar word in doodsgevaar. † 1 Kor.14:1 - Julle moet die liefde nastreef. L? julle toe op die gawes van die Gees - maar veral daarop om God se boodskap te verkondig. † Eksodus 15:2 - Die Here is my krag en my beskerming. Hy het tot my redding gekom. † I Johannes 3:16-18 - Hieraan het ons die liefde leer ken - dat Hy sy lewe vir ons afgel? het en ons behoort ons lewe vir die broeders af te l?. Maar wie die goed van die w?reld het en sy broeder sien gebrek ly en sy hart vir hom toesluit - hoe bly die liefde van God in hom? My kinders - laat ons nie liefh? met woorde of met die tong nie - maar met die daad en in waarheid. † Johannes 14:21-24 - Wie my gebooie het en di? bewaar - dit is hy wat My liefhet en wie My liefhet - h?m sal my Vader liefh? - en Ek sal hom liefh? en My aan hom openbaar. Judas - nie die Isk?riot nie - s? vir Hom: Here - hoe is dit dat U aan ons U sal openbaar en nie aan die w?reld nie? Jesus antwoord en s? vir hom: As iemand My liefhet - sal hy my woord bewaar - en my Vader sal hom liefh? - en Ons sal na hom toe kom en by hom woning maak. Hy wat My nie liefhet nie - bewaar my woorde nie en die woord wat julle hoor - is nie myne nie - maar is van die Vader wat My gestuur het. † Fillipense 3: 10 - Al wat ek wens - is om Christus te ken - die krag van Sy opstanding te ondervind en deel te h? aan Sy lyding deur aan Hom gelyk te word in sy dood.

Members

Leraar


Natalia

Dankie dat u so toegewyd was. Dit is net 'n kwessie van tyd dat al u pogings behoorlik gedoen sal word.

 

Ds. Natalia Strydom
0826757558
natalia@albertonsuid.com

Pastoral


Johan Heyns

Dankie dat u besef dat u deur u eie projek eienaarskap van u eie sukses het,' te neem.

Ds. Johan Heyns
0834630525

Sentrale Kerkraad


Chris du Plessis

Dankie dat u die inisiatief geneem het. Sukses kan nooit bereik word as iemand soos u die visie en begeerte het om dit te inisieer nie.

Mnr. Chris du Plessis


Kobus Lourens

Dankie dat u 'n aanwins vir die onderneming is, 'n betroubare ondergeskikte aan u baas en 'n bron van inspirasie vir u kollegas is

Mnr. Kobus Lourens


Frikkie Schroeder

Dankie dat u 'n werknemer is wat net soveel honger is vir uitdagings en uitnemendheid as vir erkenning en promosies.

Mnr. Frikkie Schroeder
0825571953
bedryfshoof@albertonsuid.com
Geranda Fairman

Dit kos 'n universiteitsgraad om 'n lekker werk te kry, maar dit verg baie harde werk om waardering by u werkgewer te kry. Dankie dat u hard werk.

Mev. Geranda Fairman


Sampie Pienaar

Dankie vir die verantwoordelikheid en die belange van die onderneming voor u eie.

Mnr. Sampie Pienaar


Sampie Swanepoel

Dankie dat u die probleme van u onderneming as u eie behandel het. U het die nodigste om 'n geweldige werknemer en 'n toekomstige leier te wees.

Mnr. Sampie Swanepoel


Marinda Linde

Twee duime omhoog! U prestasie is die direkte resultaat van u toegewyde poging om u doel te bereik. 

Mev. Marinda Linde


Niko Louw

U ekstra moeite, toewyding, insigte en opinies is uiters waardevol vir die suksesvolle onderneming van hierdie organisasie

Mnr. Niko Louw


Rentia Human

U grootste prestasie in hierdie onderneming was nie net die wen van al die kontrakte nie, maar ook die vertroue van u baas. Dankie en goed gedaan. 

Mev. Rentia Human


Ziggy Schrader

U is die werknemer wat elke internaat droom om te word, elke kollega dink daaraan en elke baas wens hy het. Dankie

Mnr. Ziggy Schrader


Johan Klut

U is so onvervangbaar met hierdie onderneming dat dit my laat wonder of u my grootste krag of grootste swakheid is. Dankie. 

Mnr. Johan Klut


Marais Wessels

U is die perfekte vangste van ons onderneming en 'n ideale werknemer wie se prestasie niemand anders kan pas nie. Dankie.

Mnr Marais Wessels


Wybrand de Kock

Dankie dat u die probleme van u onderneming as u eie behandel het. U het die nodigste om 'n geweldige werknemer en 'n toekomstige leier te wees. 

Mnr. Wybrand de Kock


Bedienings Kerkraad


Joke Klut

Dankie dat u besef dat u deur u eie projek eienaarskap van u eie sukses het,' te neem.

Mev. Joke Klut


Koos Bekker

Dankie dat u elke dag u positiewe houding na die werk gebring het. Projekte word makliker om uit te voer, veranderinge word makliker om te implementeer en probleme word makliker op te los. 

Mnr. Koos Bekker


Stephan Lindeque

Suksesvolle ondernemings word bestuur deur suksesvolle ondernemers wat suksesvolle werknemers huur. Dankie dat u 'n belangrike deel van hierdie ketting is.

Mnr. Stephan Lindeque


Steve Pieterse

Geen werk is te groot of te klein vir jou nie. Dankie dat jy altyd ingespring en gehelp het.

Mnr. Steve Pieterse


Jolandi du Plessis

As u deursettingsvermoë en integriteit aansteeklike siektes was, sou almal aan die werk net so perfek wees soos u. Dankie dat u 'n goeie werk gedoen het. 

Mev. Jolandi du Plessis


Dirk Klut

Dankie vir die verantwoordelikheid en die belange van die onderneming voor u eie.

Mnr. Dirk Klut


Rita Beukes

Dankie dat u die inisiatief geneem het. Sukses kan nooit bereik word as iemand soos u die visie en begeerte het om dit te inisieer nie.

Mev. Rita Beukes


Kerk Personeel


Frikkie Schroeder

Ek is dankbaar dat ek werknemers soos u het wat nooit die verantwoordelikheid afkeur nie, selfs al beteken dit om skuld te neem wanneer foute begaan word. Dankie.

Mnr. Frikkie Schroeder
0825571953
bedryfshoof@albertonsuid.com
Amanda Human

Werknemers soos jy is die toonbeeld van professionaliteit. Dankie dat u elke dag die beste werk toe gebring het.

Mev. Amanda Human


Daphne Meyer

Geen werk is te groot of te klein vir jou nie. Dankie dat jy altyd ingespring en gehelp het. 

Boekhouer Daphne Meyer