Handelinge 5vers 29 - Petrus en die ander apostels het geantwoord: 'n Mens moet eerder aan God gehoorsaam wees as aan mense. † Psalm 119:16 - Ek verlustig my in u voorskrifte - U word vergeet ek nie. † Matteus 6:6 - 7 - Maar jy - wanneer jy bid - gaan in jou binnekamer - sluit jou deur en bid jou Vader wat in die verborgene is en jou Vader wat in die verborgene sien - sal jou in die openbaar vergelde. En as julle bid - gebruik nie ?n ydele herhaling van woorde soos die heidene nie - want hulle dink dat hulle deur hul baie woorde verhoor sal word. † Fillipense 3: 10 - Al wat ek wens - is om Christus te ken - die krag van Sy opstanding te ondervind en deel te h? aan Sy lyding deur aan Hom gelyk te word in sy dood. † Romeine 8:26 - 27 - En net so kom ook die Gees ons swakhede te hulp - want ons weet nie reg wat ons moet bid nie - maar die Gees self tree vir ons in met onuitspreeklike sugtinge. En Hy wat die harte deursoek - weet wat die bedoeling van die Gees is - omdat Hy ooreenkomstig die wil van God vir die heiliges intree. † Joel 2 vers 21 - Jy moenie bang wees nie - ploegland - jy moet bly wees en juig - want die Here het 'n wonder gedoen. † 1 Kor. 3 : 9 - Ons is medewerkers in diens van God - en julle is die saailand van God † Spreuke 3 vers 3 - Moenie dat liefde en trou by jou ontbreek nie leef daarmee saam - maak dit 'n deel van jou lewe. † Hebreers 13: 2 - Moenie nalaat om gasvry te wees nie - want deur gasvry te wees - het sommige mense sonder dat hulle dit geweet het - engele as gaste gehuisves. † Pred. 2:13 - Dit het ek wel ingesien dat dit ?n mens meer baat om wysheid te h? as om dit nie te h? nie - net soos lig ?n mens meer baat as duisternis. † 1 Petrus 1:6-9 - Daarin verheug julle jul - al word julle nou?as dit nodig is??n kort tydjie bedroef onder allerhande beproewinge - sodat die beproefdheid van julle geloof - wat baie kosbaarder is as goud wat vergaan maar deur vuur gelouter word - bevind mag word tot lof en eer en heerlikheid by die openbaring van Jesus Christus vir wie julle - al het julle Hom nie gesien nie - tog liefhet in wie julle - al sien julle Hom nou nie - tog glo en julle verbly met ?n onuitspreeklike en heerlike blydskap - en die einddoel van julle geloof - die saligheid van julle siele - verkry. † Romeine 5:1 - Omdat ons dan uit die geloof geregverdig is - het ons vrede by God deur onse Here Jesus Christus † Psalms 40:1 - Ek het die HERE lank verwag - en Hy het Hom na my toe neergebuig en my hulpgeroep gehoor † Kol. 4:2 - Volhard in die gebed! † Benut elke geleentheid - In julle vehouding met buitestanders moet julle slim optree deur elke kans te benut. (Kol. 4:5) † Jeremia 29 vers 12 - Dan sal julle My aanroep - tot My kom bid - en Ek sal julle gebede verhoor † Mattheus 5 : 3 - ?Gese?nd is di? wat weet hoe afhanklik hulle van God is - want aan hulle behoort die Koninkryk van die hemel.? † Markus 11:24 - Daarom s? Ek vir julle: Alles wat julle in die gebed vra - glo dat julle dit sal ontvang - en julle sal dit verkry. † Johannes 15:4 - Bly in My - soos Ek in julle. Net soos die loot geen vrug kan dra van homself as dit nie in die wynstok bly nie - so julle ook nie as julle in My nie bly nie. † 2 Timoteus 1:12B - Om hierdie rede ly ek ook hierdie dinge maar ek skaam my nie - want ek weet in wie ek geglo het - en ek is oortuig dat Hy mag het om my pand te bewaar tot di? dag toe. † Klaagl. 3: 22 - 23 - Daar is geen einde aan Sy ontferming nie - dit is elke more nuut † I Johannes 3:16-18 - Hieraan het ons die liefde leer ken - dat Hy sy lewe vir ons afgel? het en ons behoort ons lewe vir die broeders af te l?. Maar wie die goed van die w?reld het en sy broeder sien gebrek ly en sy hart vir hom toesluit - hoe bly die liefde van God in hom? My kinders - laat ons nie liefh? met woorde of met die tong nie - maar met die daad en in waarheid. † 1 Petrus 4:12 - 13 - Geliefdes - verbaas julle nie oor die vuurgloed van vervolging onder julle wat tot julle beproewing dien - asof iets vreemds oor julle kom nie maar namate julle gemeenskap het aan die lyde van Christus - moet julle bly wees - sodat julle ook by die openbaring van sy heerlikheid met blydskap kan jubel. † Jakobus 1 : 2 - 3 - Julle moet baie bly wees as allerlei beproewings oor julle kom - want soos julle weet - as julle geloof die toets deurstaan het - stel dit julle in staat om te volhard. † Spreuke van Salomo 3:5 - 6 - Vertrou op die HERE met jou hele hart en steun nie op jou eie insig nie. Ken Hom in al jou we? - dan sal Hy jou paaie gelykmaak. † Romeine 12:1 - 2 - Ek vermaan julle dan - broeders - by die ontferminge van God - dat julle jul liggame stel as ?n lewende - heilige en aan God welgevallige offer dit is julle redelike godsdiens. En word nie aan hierdie w?reld gelykvormig nie - maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed - sodat julle kan beproef wat die goeie en welgevallige en volmaakte wil van God is. † Openbaring 22 5 - Daar sal nie meer nag wees nie. Die mense het nie die lig van ?n lamp en die lig van die son nodig nie - omdat die Here God hulle sal verlig - en hulle sal tot in alle ewigheid regeer. † Matteus 18:18 - 19B - 20 - Voorwaar Ek s? vir julle - alles wat julle op die aarde bind - sal in die hemel gebonde wees en alles wat julle op die aarde ontbind - sal in die hemel ontbonde wees. Weer s? Ek vir julle: As twee van julle saamstem op die aarde oor enige saak wat hulle mag vra - dit sal hulle ten deel val van my Vader wat in die hemele is. Want waar twee of drie in my Naam vergader - daar is Ek in hul midde. † Jakobus 3 vers 10 - Uit dieselfde mond kom lof en vloek. My broers - so moet dit nie wees nie. † Mattheus 5:7 - Gese?nd is die wat barmhartig is want aan hulle sal barmhartigheid bewys word.

Members

Leraar


Natalia

Dankie dat u elke dag u positiewe houding na die werk gebring het. Projekte word makliker om uit te voer, veranderinge word makliker om te implementeer en probleme word makliker op te los. 

 

 

Ds. Natalia Strydom
0826757558
natalia@albertonsuid.com

Pastoral


Johan Heyns

Dankie dat u besef dat u deur u eie projek eienaarskap van u eie sukses het,' te neem.

Ds. Johan Heyns
0834630525

Sentrale Kerkraad


Wybrand de Kock

Dankie dat u die probleme van u onderneming as u eie behandel het. U het die nodigste om 'n geweldige werknemer en 'n toekomstige leier te wees. 

Mnr. Wybrand de Kock


Chris du Plessis

Dankie dat u die inisiatief geneem het. Sukses kan nooit bereik word as iemand soos u die visie en begeerte het om dit te inisieer nie.

Mnr. Chris du Plessis


Kobus Lourens

Dankie dat u 'n aanwins vir die onderneming is, 'n betroubare ondergeskikte aan u baas en 'n bron van inspirasie vir u kollegas is

Mnr. Kobus Lourens


Frikkie Schroeder

Dankie dat u 'n werknemer is wat net soveel honger is vir uitdagings en uitnemendheid as vir erkenning en promosies.

Mnr. Frikkie Schroeder
0825571953
bedryfshoof@albertonsuid.com
Geranda Fairman

Dit kos 'n universiteitsgraad om 'n lekker werk te kry, maar dit verg baie harde werk om waardering by u werkgewer te kry. Dankie dat u hard werk.

Mev. Geranda Fairman


Sampie Pienaar

Dankie vir die verantwoordelikheid en die belange van die onderneming voor u eie.

Mnr. Sampie Pienaar


Sampie Swanepoel

Dankie dat u die probleme van u onderneming as u eie behandel het. U het die nodigste om 'n geweldige werknemer en 'n toekomstige leier te wees.

Mnr. Sampie Swanepoel


Marinda Linde

Twee duime omhoog! U prestasie is die direkte resultaat van u toegewyde poging om u doel te bereik. 

Mev. Marinda Linde


Niko Louw

U ekstra moeite, toewyding, insigte en opinies is uiters waardevol vir die suksesvolle onderneming van hierdie organisasie

Mnr. Niko Louw


Rentia Human

U grootste prestasie in hierdie onderneming was nie net die wen van al die kontrakte nie, maar ook die vertroue van u baas. Dankie en goed gedaan. 

Mev. Rentia Human


Ziggy Schrader

U is die werknemer wat elke internaat droom om te word, elke kollega dink daaraan en elke baas wens hy het. Dankie

Mnr. Ziggy Schrader


Johan Klut

U is so onvervangbaar met hierdie onderneming dat dit my laat wonder of u my grootste krag of grootste swakheid is. Dankie. 

Mnr. Johan Klut


Marais Wessels

U is die perfekte vangste van ons onderneming en 'n ideale werknemer wie se prestasie niemand anders kan pas nie. Dankie.

Mnr Marais Wessels


Bedienings Kerkraad


Dirk Klut

Dankie vir die verantwoordelikheid en die belange van die onderneming voor u eie.

Mnr. Dirk Klut


Rita Beukes

Dankie dat u die inisiatief geneem het. Sukses kan nooit bereik word as iemand soos u die visie en begeerte het om dit te inisieer nie.

Mev. Rita Beukes


Joke Klut

Dankie dat u besef dat u deur u eie projek eienaarskap van u eie sukses het,' te neem.

Mev. Joke Klut


Koos Bekker

Dankie dat u elke dag u positiewe houding na die werk gebring het. Projekte word makliker om uit te voer, veranderinge word makliker om te implementeer en probleme word makliker op te los. 

Mnr. Koos Bekker


Stephan Lindeque

Suksesvolle ondernemings word bestuur deur suksesvolle ondernemers wat suksesvolle werknemers huur. Dankie dat u 'n belangrike deel van hierdie ketting is.

Mnr. Stephan Lindeque


Steve Pieterse

Geen werk is te groot of te klein vir jou nie. Dankie dat jy altyd ingespring en gehelp het.

Mnr. Steve Pieterse


Jolandi du Plessis

As u deursettingsvermoë en integriteit aansteeklike siektes was, sou almal aan die werk net so perfek wees soos u. Dankie dat u 'n goeie werk gedoen het. 

Mev. Jolandi du Plessis


Kerk Personeel


Frikkie Schroeder

Ek is dankbaar dat ek werknemers soos u het wat nooit die verantwoordelikheid afkeur nie, selfs al beteken dit om skuld te neem wanneer foute begaan word. Dankie.

Mnr. Frikkie Schroeder
0825571953
bedryfshoof@albertonsuid.com
Amanda Human

Werknemers soos jy is die toonbeeld van professionaliteit. Dankie dat u elke dag die beste werk toe gebring het.

Mev. Amanda Human


Daphne Meyer

Geen werk is te groot of te klein vir jou nie. Dankie dat jy altyd ingespring en gehelp het. 

Boekhouer Daphne Meyer