1 Pet. 2:9 - Julle daarenteen - is die uitverkore volk - ?n koninklike priesterdom - ?n nasie wat vir God afgesonder is - die eiendomsvolk van God - die volk wat die verlossingsdade moet verkonding van Hom wat julle uit die duisternis geroep het na Sy wonderbare lig. † Maleagi 3: 10 - Bring die volle tiende na die voorraadkamer toe sodat daar iets te ete in My huis kan wees - en toets My hierin s? die Here die Almagtige. Toets My of Ek nie die vensters van die hemel vir julle sal oopmaak en vir julle re?n sal uitgiet - meer as wat julle kan gebruik nie. † Psalm 5: 13 - U laat dit goed gaan met die regverdige - Here - U goedheid beskerm hom soos 'n skild. † Aangeraak en gereinig - Toe het een van die serafs na die altaar toe gevlieg en 'n gloeiende kool met 'n tang opgetel. Hy het my lippe daarmee aangeraak en ges?: Kyk - hierdie kool het jou lippe aangeraak. Nou is jou skuld weg en jou sondes vergewe. (Jes. 6:6-7) † Johannes 15:4 - Bly in My - soos Ek in julle. Net soos die loot geen vrug kan dra van homself as dit nie in die wynstok bly nie - so julle ook nie as julle in My nie bly nie. † Jesaja 30 vers 19(b) - Die Here sal jou genadig wees as jy na Hom roep om hulp - Hy sal jou gebed verhoor sodra Hy dit hoor. † Johannes 16:23B - 24 - En in daardie dag sal julle My niks vra nie. Voorwaar - voorwaar Ek s? vir julle - alles wat julle die Vader sal vra in my Naam - sal Hy julle gee. Tot nou toe het julle niks in my Naam gevra nie. Bid en julle sal ontvang - sodat julle blydskap volkome kan wees. † Psalm 119 vers 1 en 2 - Ek kyk op na die berge: waarvandaan sal daar vir my hulp kom? My hulp kom van die Here wat hemel en aarde gemaak het. † I Johannes 4:7 - 8 - Geliefdes - laat ons mekaar liefh? want die liefde is uit God - en elkeen wat liefhet - is uit God gebore en ken God. Hy wat nie liefhet nie - het God nie geken nie - want God is liefde. † 1 Johannes 4: 8 - ?Wie nie lief het nie - het geen kennis van God nie - want God is Liefde.? † Jesaja 49 vers 16 - Ek het jou naam in My handpalms gegraveer - Ek sien jou mure altyd voor My. † Romeine 6:23 - Want die loon van die sonde is die dood - maar die genadegawe van God is die ewige lewe in Christus Jesus - ons Here. † Jesaja 54:10 - Berge kan padgee - heuwels kan wankel - maar My liefde vir jou sal nooit verdwyn nie - My vredeverbond met jou sal nooit wankel nie - s? die Here - wat jou lief het. † Matteus 9:17 - ?n Mens gooi ook nie nuwe wyn in ou leersakke nie anders bars die sakke en die wyn loop uit en die sakke vergaan. Maar ?n mens gooi nuwe wyn in nuwe sakke en altwee bly behoue. † Matteus 7:7 - Bid - en vir julle sal gegee word soek - en julle sal vind klop - en vir julle sal oopgemaak word. † Kyk na jou koning - Hy s? toe vir Joda: Daar is julle Koning! (Joh. 19:14) † Fil. 4: 4 - 7 - Wees altyd bly in die Here! Ek herhaal: Wees bly! Wees inskiklik teenoor alle mense. Die Here is naby. Moet oor niks besorg wees nie - maar maak in alles julle begeertes deur gebed en danksegging aan God bekend. En die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan - sal oor julle harte en gedagtes die wag hou in Christus Jesus † Johannes 6 vers 54 - Wie my liggaam eet en my bloed drink - het die ewige lewe - en Ek sal hom op die laaste dag uit die dood laat opstaan. † Matteus 22:37-40 - En Jesus antwoord hom: Jy moet die Here jou God liefh? met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die eerste en groot gebod. En die tweede wat hiermee gelykstaan: Jy moet jou naaste liefh? soos jouself. Aan hierdie twee gebooie hang die hele wet en die profete. † 1 Kor.14:1 - Julle moet die liefde nastreef. L? julle toe op die gawes van die Gees - maar veral daarop om God se boodskap te verkondig. † Matteus 11:28-30 - Kom na My toe - almal wat vermoeid en belas is - en Ek sal julle rus gee. Neem my juk op julle en leer van My - want Ek is sagmoedig en nederig van hart - en julle sal rus vind vir julle siele want my juk is sag en my las is lig. † Jakobus 1:5-8 - En as iemand van julle wysheid kortkom - laat hom dit van God bid - wat aan almal eenvoudig gee sonder om te verwyt - en dit sal aan hom gegee word. Maar hy moet in die geloof bid - sonder om te twyfel want hy wat twyfel - is soos ?n golf van die see wat deur die wind gedrywe en voortgesweep word. Want di? mens moenie dink dat hy iets van die Here sal ontvang nie? so ?n dubbelhartige man - onbestendig in al sy we?. † Rom.12: 12 - 13 - Verbly julle in die hoop staan vas in die verdrukking volhard in gebed. Help die medegelowiges in hulle nood en l? julle toe op gasvryheid. † Filippense 3:13 - 14 - Broeders - ek reken nie dat ek dit self gegryp het nie. Maar een ding: ek vergeet die dinge wat agter is en strek my uit na wat voor is - en jaag na die doel om die prys te verkry van die ho? roeping van God in Christus Jesus. † Romeine 8:26 - 27 - En net so kom ook die Gees ons swakhede te hulp - want ons weet nie reg wat ons moet bid nie - maar die Gees self tree vir ons in met onuitspreeklike sugtinge. En Hy wat die harte deursoek - weet wat die bedoeling van die Gees is - omdat Hy ooreenkomstig die wil van God vir die heiliges intree. † 1 Timotheus 6 vers 10 - Geldgierigheid is 'n wortel van allerlei kwaad. Party het geld nagejaag en toe van die geloof afgedwaal daardeur het hulle hulleself baie ellende op die hals gehaal. † Romeine 5:1 - Omdat ons dan uit die geloof geregverdig is - het ons vrede by God deur onse Here Jesus Christus † Hebreers 4: 7 - Vandag as julle sy stem hoor - moet julle nie hardkoppig wees nie. † Matteus 6:6 - 7 - Maar jy - wanneer jy bid - gaan in jou binnekamer - sluit jou deur en bid jou Vader wat in die verborgene is en jou Vader wat in die verborgene sien - sal jou in die openbaar vergelde. En as julle bid - gebruik nie ?n ydele herhaling van woorde soos die heidene nie - want hulle dink dat hulle deur hul baie woorde verhoor sal word. † Psalm 9 vers 10 - Vir die mens wat in gevaar verkeer - is die Here 'n toevlug - 'n skuilplek in tye van nood.

Members

Leraar


Natalia

Dankie dat u elke dag u positiewe houding na die werk gebring het. Projekte word makliker om uit te voer, veranderinge word makliker om te implementeer en probleme word makliker op te los. 

 

 

Ds. Natalia Strydom
0826757558
natalia@albertonsuid.com

Pastoral


Johan Heyns

Dankie dat u besef dat u deur u eie projek eienaarskap van u eie sukses het,' te neem.

Ds. Johan Heyns
0834630525

Sentrale Kerkraad


Niko Louw

U ekstra moeite, toewyding, insigte en opinies is uiters waardevol vir die suksesvolle onderneming van hierdie organisasie

Mnr. Niko Louw


Rentia Human

U grootste prestasie in hierdie onderneming was nie net die wen van al die kontrakte nie, maar ook die vertroue van u baas. Dankie en goed gedaan. 

Mev. Rentia Human


Ziggy Schrader

U is die werknemer wat elke internaat droom om te word, elke kollega dink daaraan en elke baas wens hy het. Dankie

Mnr. Ziggy Schrader


Johan Klut

U is so onvervangbaar met hierdie onderneming dat dit my laat wonder of u my grootste krag of grootste swakheid is. Dankie. 

Mnr. Johan Klut


Marais Wessels

U is die perfekte vangste van ons onderneming en 'n ideale werknemer wie se prestasie niemand anders kan pas nie. Dankie.

Mnr Marais Wessels


Wybrand de Kock

Dankie dat u die probleme van u onderneming as u eie behandel het. U het die nodigste om 'n geweldige werknemer en 'n toekomstige leier te wees. 

Mnr. Wybrand de Kock


Chris du Plessis

Dankie dat u die inisiatief geneem het. Sukses kan nooit bereik word as iemand soos u die visie en begeerte het om dit te inisieer nie.

Mnr. Chris du Plessis


Kobus Lourens

Dankie dat u 'n aanwins vir die onderneming is, 'n betroubare ondergeskikte aan u baas en 'n bron van inspirasie vir u kollegas is

Mnr. Kobus Lourens


Frikkie Schroeder

Dankie dat u 'n werknemer is wat net soveel honger is vir uitdagings en uitnemendheid as vir erkenning en promosies.

Mnr. Frikkie Schroeder
0825571953
bedryfshoof@albertonsuid.com
Geranda Fairman

Dit kos 'n universiteitsgraad om 'n lekker werk te kry, maar dit verg baie harde werk om waardering by u werkgewer te kry. Dankie dat u hard werk.

Mev. Geranda Fairman


Sampie Pienaar

Dankie vir die verantwoordelikheid en die belange van die onderneming voor u eie.

Mnr. Sampie Pienaar


Sampie Swanepoel

Dankie dat u die probleme van u onderneming as u eie behandel het. U het die nodigste om 'n geweldige werknemer en 'n toekomstige leier te wees.

Mnr. Sampie Swanepoel


Marinda Linde

Twee duime omhoog! U prestasie is die direkte resultaat van u toegewyde poging om u doel te bereik. 

Mev. Marinda Linde


Bedienings Kerkraad


Dirk Klut

Dankie vir die verantwoordelikheid en die belange van die onderneming voor u eie.

Mnr. Dirk Klut


Rita Beukes

Dankie dat u die inisiatief geneem het. Sukses kan nooit bereik word as iemand soos u die visie en begeerte het om dit te inisieer nie.

Mev. Rita Beukes


Joke Klut

Dankie dat u besef dat u deur u eie projek eienaarskap van u eie sukses het,' te neem.

Mev. Joke Klut


Koos Bekker

Dankie dat u elke dag u positiewe houding na die werk gebring het. Projekte word makliker om uit te voer, veranderinge word makliker om te implementeer en probleme word makliker op te los. 

Mnr. Koos Bekker


Stephan Lindeque

Suksesvolle ondernemings word bestuur deur suksesvolle ondernemers wat suksesvolle werknemers huur. Dankie dat u 'n belangrike deel van hierdie ketting is.

Mnr. Stephan Lindeque


Steve Pieterse

Geen werk is te groot of te klein vir jou nie. Dankie dat jy altyd ingespring en gehelp het.

Mnr. Steve Pieterse


Jolandi du Plessis

As u deursettingsvermoë en integriteit aansteeklike siektes was, sou almal aan die werk net so perfek wees soos u. Dankie dat u 'n goeie werk gedoen het. 

Mev. Jolandi du Plessis


Kerk Personeel


Daphne Meyer

Geen werk is te groot of te klein vir jou nie. Dankie dat jy altyd ingespring en gehelp het. 

Boekhouer Daphne Meyer


Frikkie Schroeder

Ek is dankbaar dat ek werknemers soos u het wat nooit die verantwoordelikheid afkeur nie, selfs al beteken dit om skuld te neem wanneer foute begaan word. Dankie.

Mnr. Frikkie Schroeder
0825571953
bedryfshoof@albertonsuid.com
Amanda Human

Werknemers soos jy is die toonbeeld van professionaliteit. Dankie dat u elke dag die beste werk toe gebring het.

Mev. Amanda Human