Joh.3: 21 - Maar wie volgens die waarheid handel - kom na die lig toe - sodat dit duidelik kan blyk dat sy dade in gehoorsaamheid aan God gedoen is. † Matteus 7:7 - Bid - en vir julle sal gegee word soek - en julle sal vind klop - en vir julle sal oopgemaak word. † Eksodus 33 :14 - En Hy antwoord: Moet Ek self meegaan om jou die rusplek te verskaf? † Fillipense 3: 10 - Al wat ek wens - is om Christus te ken - die krag van Sy opstanding te ondervind en deel te h? aan Sy lyding deur aan Hom gelyk te word in sy dood. † 2 Timoteus 1:12B - Om hierdie rede ly ek ook hierdie dinge maar ek skaam my nie - want ek weet in wie ek geglo het - en ek is oortuig dat Hy mag het om my pand te bewaar tot di? dag toe. † Aangeraak en gereinig - Toe het een van die serafs na die altaar toe gevlieg en 'n gloeiende kool met 'n tang opgetel. Hy het my lippe daarmee aangeraak en ges?: Kyk - hierdie kool het jou lippe aangeraak. Nou is jou skuld weg en jou sondes vergewe. (Jes. 6:6-7) † Maleagi 3: 10 - Bring die volle tiende na die voorraadkamer toe sodat daar iets te ete in My huis kan wees - en toets My hierin s? die Here die Almagtige. Toets My of Ek nie die vensters van die hemel vir julle sal oopmaak en vir julle re?n sal uitgiet - meer as wat julle kan gebruik nie. † 2 Samuel 22 vers 18 - God het my gered van my vyand wat sterk was - van my haters toe hulle vir my te magtig was. † Benut elke geleentheid - In julle vehouding met buitestanders moet julle slim optree deur elke kans te benut. (Kol. 4:5) † Johannes 15 vers 5 - Ek is die wingerdstok - julle die lote. Wie in My bly en Ek in hom - dra baie vrugte - want sonder My kan julle niks doen nie. † Matteus: 28: 5 - 6 - Toe s? die engel vir die vroue: ?Julle moet nie bang wees nie. Ek weet julle soek Jesus wat gekruisig is. Hy is nie hier nie - want Hy is uit die dood opgewek - soos Hy ges? het. Kom nader en kyk: daar is die plek waar Hy gel? het.? † Romeine 15 vers 17 - In Christus Jesus is ek trots op wat ek in diens van God verrig. † Jeremia 29:13 - En julle sal My soek en vind as julle na My vra met julle hele hart. † Spreuke 12 vers 24 - Hardwerkende mense kom in magsposisies lui mense word dwangarbeiders. † Spreuke 19:20 - Luister na raad - aanvaar wat jou geleer word - sodat jy uiteindelik wysheid kan he † Lukas 13:58 - Terwyl jy saam met jou teenstander op pad is hof toe - moet jy moeite doen om die saak met hom te skik - sodat hy jou nie voor die regter sleep en die regter jou aan die polisie? oorgee en die polisie jou in die tronk sit nie. † Spreuke 10 vers 4 - n Mens wat nie sy hande uit sy mou steek nie - word arm dit is vlyt wat ryk maak. † Klaagl. 3: 22 - 23 - Daar is geen einde aan Sy ontferming nie - dit is elke more nuut † Spreuke 30: 27 - Mense wat die wil van die Here doen - het ?n afsku in iemand wat onwys optree: ?n goddelose mens het ?n afsku in di? wat reg? lewe.Mense wat die wil van die Here doen - het ?n afsku in iemand wat onwys optree: ?n goddelose mens het ?n afsku in di? wat reg lewe. † Spreuke: 12: 23 - Die regverdige laat sy pad vir hom wys deur 'n vriend die goddeloses verdwaal op die pad wat hulle self kies. † Spreuke van Salomo 3:5 - 6 - Vertrou op die HERE met jou hele hart en steun nie op jou eie insig nie. Ken Hom in al jou we? - dan sal Hy jou paaie gelykmaak. † Matteus 9:17 - ?n Mens gooi ook nie nuwe wyn in ou leersakke nie anders bars die sakke en die wyn loop uit en die sakke vergaan. Maar ?n mens gooi nuwe wyn in nuwe sakke en altwee bly behoue. † Psalm: 119:11 - Ek het U woord in my hart geb?re - dat ek teen U nie sal sondig nie. † Markus 10: 14 - ?Hy het vir hulle ges?: Laat die kindertjies na my toe kom en moet hulle nie verhinder nie - want die koninkryk van God is juis vir mense soos hulle.? † 2 Kronieke 20:21 - 22 - En hy het met die volk beraadslaag en tot eer van die HERE sangers opgestel wat - in heilige sieraad - moes lofsing en by die uittrek op die voorpunt van die gewapendes moes s?: Loof die HERE - want sy goedertierenheid is tot in ewigheid! En op die oomblik toe hulle die gejubel en die lofsang aanhef - het die HERE ?n hinderlaag opgestel teen die kinders van Ammon - Moab en die mense van die gebergte Se?r wat teen Juda gekom het - sodat hulle verslaan is. † Psalm 119:130 - Die opening van u woorde gee lig dit maak die eenvoudiges verstandig. † 1 Timotheus 6 vers 10 - Geldgierigheid is 'n wortel van allerlei kwaad. Party het geld nagejaag en toe van die geloof afgedwaal daardeur het hulle hulleself baie ellende op die hals gehaal. † Johannes 14 vers 13 - Wat julle ook al in my Naam vra - sal Ek doen - sodat die Vader deur die Seun verheerlik kan word. † Die openbarings 19:5b - Prys onse God - al sy diensknegte - en julle wat Hom vrees - klein en groot! † Jeremia 18:4 - En die voorwerp wat hy besig was om te maak - het misluk?soos dit gaan met klei in die hand van die pottebakker?maar hy het daaruit weer ?n ander voorwerp gemaak soos dit in die o? van die pottebakker reg was om dit te maak.
Jolandi du Plessis
Mev. Jolandi du Plessis

Bedienings Kerkraad


As u deursettingsvermoë en integriteit aansteeklike siektes was, sou almal aan die werk net so perfek wees soos u. Dankie dat u 'n goeie werk gedoen het.