Aangeraak en gereinig - Toe het een van die serafs na die altaar toe gevlieg en 'n gloeiende kool met 'n tang opgetel. Hy het my lippe daarmee aangeraak en ges?: Kyk - hierdie kool het jou lippe aangeraak. Nou is jou skuld weg en jou sondes vergewe. (Jes. 6:6-7) † Psalm 146 vers 3 - Moenie op magtiges vertrou nie - nie op 'n mens nie hy kan jou nie red nie † 1 Pet. 5:7 - Werp al julle bekommernisse op hom - want Hy sorg vir julle. † 1Kor. 3: 16 - 17 - Weet julle nie dat julle die tempel van God is en dat die Gees van God in julle woon nie? As iemand die tempel van God beskadig - sal God hom straf - want die tempel van God is heilig - en die tempel is julle. † I Johannes 4:21 - En hierdie gebod het ons van Hom dat hy wat God liefhet - ook sy broeder moet liefh?. † Spreuke 3 vers 3 - Moenie dat liefde en trou by jou ontbreek nie leef daarmee saam - maak dit 'n deel van jou lewe. † Lukas 22:31 - 32 - En die Here s?: Simon - Simon - kyk - die Satan het vurig begeer om julle soos koring te sif. Maar Ek het vir jou gebid - dat jou geloof nie ophou nie en as jy eendag bekeerd is - moet jy jou broeders versterk. † Spreuke 14 vers 21 - Wie sy naaste verag - doen sonde wie medelye het met die mens in nood - met hom gaan dit goed. † Matteus 4:4 - Maar Hy antwoord en s?: Daar is geskrywe: Die mens sal nie van brood alleen lewe nie - maar van elke woord wat deur die mond van God uitgaan. † I Tessalonisense 5:17 - Bid sonder ophou. † Romeine 12:9 - Laat die liefde ongeveins wees verafsku wat sleg is hang die goeie aan † Hebreers 13: 2 - Moenie nalaat om gasvry te wees nie - want deur gasvry te wees - het sommige mense sonder dat hulle dit geweet het - engele as gaste gehuisves. † Openbaring 22 5 - Daar sal nie meer nag wees nie. Die mense het nie die lig van ?n lamp en die lig van die son nodig nie - omdat die Here God hulle sal verlig - en hulle sal tot in alle ewigheid regeer. † Filippense 3 vers 13 - Ek verbeel my nie dat ek dit alles al het nie. Maar een ding doen ek - ek maak my los van wat agter is en strek my uit na wat voor is. † Matteus 24:35 - Die hemel en die aarde sal verbygaan - maar my woorde sal nooit verbygaan nie. † Psalms 116:1 - 2 - Ek het lief - want die HERE hoor my stem - my smekinge - want Hy het sy oor tot my geneig daarom sal ek Hom in my dae aanroep. † Jeremia 18:4 - En die voorwerp wat hy besig was om te maak - het misluk?soos dit gaan met klei in die hand van die pottebakker?maar hy het daaruit weer ?n ander voorwerp gemaak soos dit in die o? van die pottebakker reg was om dit te maak. † Jakobus 2:26 - Want soos die liggaam sonder gees dood is - so is ook die geloof sonder die werke dood. † 2 Timoteus 1:12B - Om hierdie rede ly ek ook hierdie dinge maar ek skaam my nie - want ek weet in wie ek geglo het - en ek is oortuig dat Hy mag het om my pand te bewaar tot di? dag toe. † Jakobus 1:5-8 - En as iemand van julle wysheid kortkom - laat hom dit van God bid - wat aan almal eenvoudig gee sonder om te verwyt - en dit sal aan hom gegee word. Maar hy moet in die geloof bid - sonder om te twyfel want hy wat twyfel - is soos ?n golf van die see wat deur die wind gedrywe en voortgesweep word. Want di? mens moenie dink dat hy iets van die Here sal ontvang nie? so ?n dubbelhartige man - onbestendig in al sy we?. † Spreuke 30: 27 - Mense wat die wil van die Here doen - het ?n afsku in iemand wat onwys optree: ?n goddelose mens het ?n afsku in di? wat reg? lewe.Mense wat die wil van die Here doen - het ?n afsku in iemand wat onwys optree: ?n goddelose mens het ?n afsku in di? wat reg lewe. † 1 Petrus 1:6 - 7 - Daarin verheug julle jul - al word julle nou?as dit nodig is??n kort tydjie bedroef onder allerhande beproewinge - sodat die beproefdheid van julle geloof - wat baie kosbaarder is as goud wat vergaan maar deur vuur gelouter word - bevind mag word tot lof en eer en heerlikheid by die openbaring van Jesus Christus † Jakobus 14: 7 - 8 - Onderwerp julle dan aan God. Staan die duiwel te? en hy sal van julle af wegvlug. Nader tot God en Hy sal tot julle nader. Was julle hande - ? sondaars en reinig julle harte huigelaars. † Galasiers 5 vers 5 - Wat ons betref - deur die werking van die Gees is dit ons hoop en verwagting dat ons deur te glo - vrygespreek sal word. † Psalms 40:1 - Ek het die HERE lank verwag - en Hy het Hom na my toe neergebuig en my hulpgeroep gehoor † Genesis 28 15 - Ek is by jou en Ek sal jou beskerm waar jy ookal gaan. † Hebreers 4: 7 - Vandag as julle sy stem hoor - moet julle nie hardkoppig wees nie. † Jesaja 30:15B - Want so s? die Here HERE - die Heilige van Israel: In terugkeer en rus l? julle heil - in stil wees en vertroue bestaan julle krag maar julle wou nie † Psalm 119 vers 1 en 2 - Ek kyk op na die berge: waarvandaan sal daar vir my hulp kom? My hulp kom van die Here wat hemel en aarde gemaak het. † Psalm 119:16 - Ek verlustig my in u voorskrifte - U word vergeet ek nie.

Huwelik Herdenking

Jou huweliksherdenking is 'n mylpaal waar jy kan rus en terugkyk in jou lewe om al die pragtige herinneringe te koester en te bind tot al die wonderlike beloftes wat nog nagekom moet word. Gelukkige huweliksherdenking.

Tag-Marriage-Anniversary

HUWELIKSHERDENKINGS

Julie 2020

5 Julie So Albert en Erika van Niekerk

6 Julie Ma Sarel en Ellen Terblanche.

7 Julie Di Harold en Franchette Struwig

9 Julie Do Gustav en Liezel van Wyk.


HUWELIKSHERDENKINGS

Junie 2020

29 Junie Ma - Frik en Koekie Kok.

03 Julie Vry - Erich en Marianne Vosloo, Jacques en Lize van Niekerk.


HUWELIKSHERDENKINGS

Junie 2020

17 Junie Wo - Sias en Xandri Bothma.

18 Junie Do - Leë en Anneme Bester

20 Junie Sat - Albert en Erika de Klerk, Charlie en Martie eilly


HUWELIKSHERDENKINGS

Junie 2020

09 Junie Wo - Jaap en Berta Feenstra.

10 Junie Do - Kobus en Esther Smith


HUWELIKSHERDENKINGS

Mei 2020

02 Junie Di - Adriaan en Rina Bekker, Riaan en Karien van Wyk


HUWELIKSHERDENKINGS

Mei 2020

27 Mei Wo - Spiro en Charlene Ciorovich.

28 Mei Do - Andries en Linette Vorster.

30 Mei Sat - Petrus en Alida Keyter, Sarel en Nettie Louw.


HUWELIKSHERDENKINGS

Mei 2020

19 Mei Di - Clinton en Karen Warrington.

21 Mei Do - Japie en Linda van Biljon.

22 Mei Vry - Ernst en Henriëtte Viljoen.

23 Mei Sat - Dewald en Elsje Britz.


HUWELIKSHERDENKINGS

Mei 2020

10 Mei So - Nico en Brigitte Grobler, Naude en Doné Hattingh, Thys en Rita Serfontein, Jaco en Marinda Serfontein.

11 Mei Ma - Juan en Gerty du Toit.

12 Mei Di - Dawid en Jolandi du Plessis.

15 Mei Vry - Hennie en Anne-Marie Gerber.


HUWELIKSHERDENKINGS

Mei 2020

05 Mei Di - Hein en Truus Odendaal, Dirk en Marlene Maritz

07 Mei Do - Dave en Marlize Marais, Johan en Esme van Graan.

08 Mei Vry - Rudolf en Alta Viljoen.

09 Mei Sat - Kobus en Sonja Bosch, Johan en Lerika Coetzee.


HUWELIKSHERDENKINGS

April 2020

19 April So - Annelien en Peet Scheppel, Alida en Koos Wilken.

20 April Ma - Anton en Vanessa de Jong, Gert en Elsabe Hoffman, Christo en Cilne Kunneke,

22 April Wo - Neels en Sonja Nothnagel


HUWELIKSHERDENKINGS

April 2020

12 Apr. So Chané en Rynhardt Alberts, Maryna en Carlos Reis.

13 April. Ma Carel en Naomi Grunewald.

15 Apr. Wo Uanita en Hannes Beetge, Maryna en Hennie Dreyer, Hilda en Leon Saayman.

16 Apr. Do Gerhard en Ina Mentz, Samuel en Kerry-Leë Pienaar.


HUWELIKSHERDENKINGS

April 2020

06 Apr. Ma Hannes en Esta Ross.

08 Apr. Wo Charles en Roeleen Grobler, Johan en Rentia Human.

09 Apr. Do Johan en Elsa Smit.

10 April. Vry Willem en Jeanne Heystek, Jaco en Lize-Mari van der Merwe, Andre en Estelle Vermaak.

11 April. Sat Herman en Bets Ellis, Dawie en Esme Jacobs.


HUWELIKSHERDENKINGS

Maart 2020

08 Mrt. So Ida en Pieter Cloete, Renate en Vernon van den Heever, Riëtte en Brian Watson.

09 Mrt. Ma Hannetjie en Tienie Herbst, Sonika en Willie van den Berg, Anya en Anton van den Heever.

10 Mrt. Di Erna en Hans Serfontein.

11 Mrt. Wo Gina en Faan du Plessis, Eranee en Donovan Stewart, Ambrenschir en Hansie Wienecke.

14 Mrt. Sat Esmeralda en Dewald Zeelie.