Hebreers 4: 7 - Vandag as julle sy stem hoor - moet julle nie hardkoppig wees nie. † Heilig! Heilig! Heilig! - Die serafs het mekaar toegeroep: Heilig - heilig - heilig is die HERE - die Almagtige. (Jes. 6:3) † Markus 11:22 - Jesus antwoord en s? vir hulle: Julle moet geloof in God h?. † Jesaja 6 vers 8 - Toe het ek die Here hoor vra: Wie kan Ek stuur? Wie sal ons boodskapper wees? Ek het geantwoord: Hier is ek! Stuur my! (Is jy ook so gewillig?) † Maleagi 3: 10 - Bring die volle tiende na die voorraadkamer toe sodat daar iets te ete in My huis kan wees - en toets My hierin s? die Here die Almagtige. Toets My of Ek nie die vensters van die hemel vir julle sal oopmaak en vir julle re?n sal uitgiet - meer as wat julle kan gebruik nie. † Psalm 32: 24 - Betuig julle liefde vir Hom - julle almal wat die guns van die Here geniet. Die Here beskerm die wat aan Hom getrou is - maar die wat teen Hom opstandig is - straf Hy Swaar. † Esegiel 36 vers 26 - Ek sal julle 'n nuwe hart en 'n nuwe gees gee - Ek sal die kliphart uit julle liggaam uithaal en julle 'n hart van vleis gee. † Matteus 26:39 - En Hy het ?n bietjie verder gegaan en op sy aangesig geval en gebid en ges?: My Vader - as dit moontlik is - laat hierdie beker by My verbygaan nogtans nie soos Ek wil nie - maar soos U wil. † 1Kor. 3: 16 - 17 - Weet julle nie dat julle die tempel van God is en dat die Gees van God in julle woon nie? As iemand die tempel van God beskadig - sal God hom straf - want die tempel van God is heilig - en die tempel is julle. † Johannes 6 vers 54 - Wie my liggaam eet en my bloed drink - het die ewige lewe - en Ek sal hom op die laaste dag uit die dood laat opstaan. † 1 Petrus 4:12 - 13 - Geliefdes - verbaas julle nie oor die vuurgloed van vervolging onder julle wat tot julle beproewing dien - asof iets vreemds oor julle kom nie maar namate julle gemeenskap het aan die lyde van Christus - moet julle bly wees - sodat julle ook by die openbaring van sy heerlikheid met blydskap kan jubel. † Jesaja 32:17 - En die werking van die geregtigheid sal vrede wees - en die voortbrengsel van die geregtigheid rus en veiligheid tot in ewigheid. † Psalm 9 vers 10 - Vir die mens wat in gevaar verkeer - is die Here 'n toevlug - 'n skuilplek in tye van nood. † 1Kor. 13 : 13 - En nou: geloof - hoop en LIEFDE bly - hierdie drie.? En die grootste hiervan is die LIEFDE. † Joh.15: 16-17 - ?Julle het my nie gekies nie. Dit was Ek wat julle gekies het. En Ek het julle met ?n doel gekies: julle moet ?n vrugbare lewe vir God gaan leef. Ja - julle moet ?n permanente verskil in hierdie w?reld gaan maak.? † Joel 2 vers 21 - Jy moenie bang wees nie - ploegland - jy moet bly wees en juig - want die Here het 'n wonder gedoen. † Matteus 17:20 - En Jesus antwoord hulle: Deur julle ongeloof want - voorwaar Ek s? vir julle - as julle geloof het soos ?n mosterdsaad sal julle vir hierdie berg s?: Gaan weg hiervandaan daarnatoe! en hy sal weggaan - en niks sal vir julle onmoontlik wees nie. † Deuteronomium 28: 9 - As jy die gebooie van die Here jou God gehoorsaam en sy wil doen - sal Hy jou in stand hou as sy heilige volk soos Hy met ?n eed aan jou beloof het. † Spreuke 19:20 - Luister na raad - aanvaar wat jou geleer word - sodat jy uiteindelik wysheid kan he † Spreuke van Salomo 3:12 - want die HERE tugtig hom wat Hy liefhet - ja - soos ?n vader die seun in wie hy behae het. † Joh.3: 21 - Maar wie volgens die waarheid handel - kom na die lig toe - sodat dit duidelik kan blyk dat sy dade in gehoorsaamheid aan God gedoen is. † Fillipense 3: 10 - Al wat ek wens - is om Christus te ken - die krag van Sy opstanding te ondervind en deel te h? aan Sy lyding deur aan Hom gelyk te word in sy dood. † Johannes 6:63 - Dit is die Gees wat lewend maak - die vlees is van geen nut nie die woorde wat Ek tot julle spreek - is gees en is lewe. † Romeine 5:1 - Omdat ons dan uit die geloof geregverdig is - het ons vrede by God deur onse Here Jesus Christus † Jesaja 41 vers 10 - Moenie bang wees nie - Ek is by jou - moenie bekommerd wees nie - Ek is jou God. Ek versterk jou - Ek help jou - Ek hou jou vas - met my eie hand red Ek jou. † 1 Samuel 9:27 - Terwyl hulle by die einde van die stad afdaal - s? Samuel vir Saul: Beveel die dienaar dat hy voor ons uit verder gaan?en hy het verder gegaan?maar staan jy eers stil - dat ek jou die woord van God kan laat hoor. † Psalm: 119:11 - Ek het U woord in my hart geb?re - dat ek teen U nie sal sondig nie. † Josua 1 vers 5 - Solank jy lewe - sal niemand bestand wees teen jou nie. Soos Ek by Moses was - so sal Ek by jou wees. Ek sal jou nie in die steek laat nie - jou nie verlaat nie.. † Psalms 71:14 - Maar ?k sal altyddeur hoop en al u lof vermeerder. † Johannes 14:13 - 14 - En wat julle ook al in my Naam mag vra - dit sal Ek doen - sodat die Vader in die Seun verheerlik kan word. As julle iets in my Naam vra - sal Ek dit doen.

Nuus

Hiermee is ons jongste nuus van die kerk.

Tag-News

Lidmaatskap ontvang

Julie 2020

Belydende lidmaat Jacqueline Charlotte van Niekerk vanag NG Secunda.


Ondersteuning

Junie 2020

U word genooi om Ds Natalia Strydom te kontak as u ondersteuning, hulp of sommer net ‘n stukkie aanmoediging nodig het. Bel, SMS of WhatsApp Ds. Natalia 082 675 7558


Leraar verlof

Junie 2020

Ds. Natalia Strydom met verlof vanaf 03 Junie tot 17 Junie. Indien u in hierdie tyd 'n leraar benodig, kontak asb ds Johan Heyns 083 463 0525 of skakel die Bedryfshoof Frikkie Schroeder: 082 557 1953

 


Dankoffers

Mei 2020

Alberton-Suid het in die verlede in Pinkstertyd verskeie uitreike na ons plaaslike gemeenskappe geloods. Hierdie jaar is die prentjie egter baie anders. Groepsamekomste kan nie meer deel vorm van ons uitreike nie en ons moet nuwe maniere vind om die kerk te wees wat help. Elke gemeentelid kan dus nog deur sy/haar maandelikse bydrae verseker dat Alberton-Suid steeds ‘n verskil kan maak.

“Die brood wat God gee, is Hy wat uit die hemel kom en aan die wêreld die lewe gee.” Johannes 6:33


Spesiale aankondiging Covid-19

Mei 2020

In die lig van die President se aankondiging dat kerke eredienste mag hervat met ‘n beperking van 50 persone en gepaardgaande voorsorg, sal daar op 1 Junie a spesiale Kerkraadsvergadering gehou word om die pad vorentoe te bespreek. Ons vra voorbidding vir hierdie baie belangrike besluit wat ons met die nodige wysheid maar ook gehoorsaamheid aan God wil neem.


Ondersteuning

Mei 2020

U word genooi om enige van die leraars te kontak as u ondersteuning, hulp of sommer net ‘n stukkie aanmoediging nodig het.

Bel, SMS of WhatsApp

Ds. Natalia 082 675 7558

Ds. Johan 083 463 0525


Dankoffers

Mei 2020

Alberton-Suid het groot vreugde waarin gevind om in die verlede met Pinkstertyd spesiale uitreike te doen. Nou moet ons leer nuwe maniere vind van uitreik na ons eie gemeenskap en gemeentelede.

Elke gemeentelid kan dus nog deur sy/haar maandelikse bydrae verseker dat Alberton-Suid steeds ‘n verskil kan maak.

“Die brood wat God gee, is Hy wat uit die hemel kom en aan die wêreld die lewe gee.” Johannes 6:33


Ondersteuning

Mei 2020

U word genooi om enige van die leraars te kontak as u ondersteuning, hulp of sommer net ‘n stukkie aanmoediging nodig het.

Bel, SMS of WhatsApp

Ds. Natalia 082 675 7558

Ds. Johan 083 463 0525


Program 24 tot 31 Mei 2020

Mei 2020

24 Mei So - Oggenddiens op die gemeente se webwerf en Facebook.

24 tot 31 Mei - Pinkster week. U kan die dagstukkies op ons Facebook blad volg. Die NG gemeentes van Alberton bied ook elke dag ‘n boodskap deur ‘n predikant van die Ring van Alberton. Volg op Facebook “Die Gemeentes van Alberton”

27 en 29 Mei - Kerkkantoor is oop tussen 09:00 en 12:00 vir kontant inbetalings

31 Mei So - Oggenddiens om 09:00 op die gemeente webwerf en Facebook. Pinkster afsluiting om 18:00 op webwerf en Facebook, prof. Stephan Joubert lei die diens.

 


Aktief Bermanzi Stapnaweek

April 2020

30 April - 3 Mei Machadadorp. Basiskampstap.

Geen spesiale staptoerusting nodig.

Christél 082 883 7565 - christelrv@icloud.com

Rentia 082 454 8033


Raak Aktief saam Alberton-Suid

April 2020

Middagstap vandag 15:30 by Klipriviersberg (Kiblerparkingang).

DarkRun: Elke Donderdag by Reading Rolbalbane. 18:00

Daar is ook Aktiefmiddagstap elke laaste Sondag van elke maand

(26 April, 24 Mei, 28 Junie, 26 Julie, 30 Aug, 27 Sept. en 25 Oktober)


Kollekte Projek

April 2020

Ter voorbereiding van Sondag oggend se diens deel ons graag hierdie met u.

U is ook welkom om steeds 'n EFT te doen.

Ons werk ook aan ander opsies om u in staat te stel om steeds die Here se werk te bevorder in hierdie krisis tyd.

Kollekte Projek

 


Die Fees van Paasfees

Maart 2020

“Kroon en Voorskoot” saam met Phillip Kotze in samewerking met AVBOB

Wanneer: Woensdag 8 April 2020

Tyd: 10:00

Waar: NG Townsview, Hexrivierstraat 6, Oakdene

Toegang: Gratis - Kollekte sal opgeneem word

Verversings na die vertoning Almal welkom .


Aktief Bermanzi Stapnaweek

Maart 2020

30 April - 3 Mei Machadadorp. Basiskampstap. Geen spesiale staptoerusting nodig.Christél 082 883 7565 - christelrv@icloud.com Rentia 082 454 8033

 


Gebedsgeleentheid vir mans,

Maart 2020

Elke Donderdagoggend om 06h00 in die raadsaal by Holding Hands. Almal welkom. Parkeer asseblief binne die gronde van Holding Hands


Spesiale Paasprogram—Sondag 05 April om 18h00

Maart 2020

Messias se Hofsaak heropen. Moenie dit misloop nie.


Doopvoorbereiding

Maart 2020

Neem asseblief kennis dat daar van alle ouers wat ’n eersteling wil laat doop verwag word om ’n Doopvoorbereidingkursus by te woon, voor die doopgeleentheid. Die kursus hierdie kwartaal sal plaasvind op Sondag 5 April 2020, vanaf 10h30 tot 13h00. Maak asb. kontak met die Kerkkantoor om te bespreek vir die kursus en om seker te maak dat u lidmaatskap in orde is. (011 869 9700).


Raak Aktief saam Alberton-Suid

Maart 2020

Middagstap vandag 15:30 by Klipriviersberg (Kiblerparkingang). DarkRun: Elke Donderdag by Reading Rolbalbane. 18:00 Daar is ook Aktiefmiddagstap elke laaste Sondag van elke maand (29 Maart, 26 April, 24 Mei, 28 Junie, 26 Julie, 30 Aug, 27 Sept. en 25 Oktober)


Vergaderings

Maart 2020

Sentrale Kerkraadsvergadering 01 April 2020 om 19h00.