Spreuke: 29: 22 - 23 - ?n Opvlie?nde mens veroorsaak rusie: iemand war kort van draad is - doen sonde op sonde. Hoogmoed bring mens tot ?n val: nederigheid bring eer. † Psalms 119:11 - Ek het u woord in my hart geb?re - dat ek teen U nie sal sondig nie. † Romeine 12:1 - 2 - Ek vermaan julle dan - broeders - by die ontferminge van God - dat julle jul liggame stel as ?n lewende - heilige en aan God welgevallige offer dit is julle redelike godsdiens. En word nie aan hierdie w?reld gelykvormig nie - maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed - sodat julle kan beproef wat die goeie en welgevallige en volmaakte wil van God is. † Romeine 6:23 - Want die loon van die sonde is die dood - maar die genadegawe van God is die ewige lewe in Christus Jesus - ons Here. † Jesaja 32:17 - En die werking van die geregtigheid sal vrede wees - en die voortbrengsel van die geregtigheid rus en veiligheid tot in ewigheid. † Kyk na jou koning - Hy s? toe vir Joda: Daar is julle Koning! (Joh. 19:14) † Matteus 26:39 - En Hy het ?n bietjie verder gegaan en op sy aangesig geval en gebid en ges?: My Vader - as dit moontlik is - laat hierdie beker by My verbygaan nogtans nie soos Ek wil nie - maar soos U wil. † Matteus 7:7 - Bid - en vir julle sal gegee word soek - en julle sal vind klop - en vir julle sal oopgemaak word. † Romeine 12:9 - Laat die liefde ongeveins wees verafsku wat sleg is hang die goeie aan † Johannes 6:63 - Dit is die Gees wat lewend maak - die vlees is van geen nut nie die woorde wat Ek tot julle spreek - is gees en is lewe. † Die God van vuur - Die HERE - die Lig van Israel en die Heilige Een - sal die vuur wees wat hulle vernietig. In een nag sal Hy daardie dorings en dissels verbrand. (Jes. 10:17) † Jesaja 30 vers 19(b) - Die Here sal jou genadig wees as jy na Hom roep om hulp - Hy sal jou gebed verhoor sodra Hy dit hoor. † Jakobus 3 vers 10 - Uit dieselfde mond kom lof en vloek. My broers - so moet dit nie wees nie. † I Petrus 2:2 - Verlang sterk soos pasgebore kindertjies na die onvervalste melk van die woord - dat julle daardeur kan opgroei † I Johannes 3:16-18 - Hieraan het ons die liefde leer ken - dat Hy sy lewe vir ons afgel? het en ons behoort ons lewe vir die broeders af te l?. Maar wie die goed van die w?reld het en sy broeder sien gebrek ly en sy hart vir hom toesluit - hoe bly die liefde van God in hom? My kinders - laat ons nie liefh? met woorde of met die tong nie - maar met die daad en in waarheid. † 1 Kor. 3 : 9 - Ons is medewerkers in diens van God - en julle is die saailand van God † Spreuke 4: 3 - 4 - Ek was ook eenkeer ?n kind - my moeder se oogappel - haar enigste.? My vader het my toe ook geleer en vir my ges?: ?Wat ek vir jou s? - moet jy vashou. My voorskirfte moet jy uitvoer - sodat jy werklik kan lewe.? † Johannes 14:21-24 - Wie my gebooie het en di? bewaar - dit is hy wat My liefhet en wie My liefhet - h?m sal my Vader liefh? - en Ek sal hom liefh? en My aan hom openbaar. Judas - nie die Isk?riot nie - s? vir Hom: Here - hoe is dit dat U aan ons U sal openbaar en nie aan die w?reld nie? Jesus antwoord en s? vir hom: As iemand My liefhet - sal hy my woord bewaar - en my Vader sal hom liefh? - en Ons sal na hom toe kom en by hom woning maak. Hy wat My nie liefhet nie - bewaar my woorde nie en die woord wat julle hoor - is nie myne nie - maar is van die Vader wat My gestuur het. † Spreuke 14 vers 21 - Wie sy naaste verag - doen sonde wie medelye het met die mens in nood - met hom gaan dit goed. † I Tessalonisense 5:17 - Bid sonder ophou. † 1Johannes 5:14 - 15 - En dit is die vrymoedigheid wat ons teenoor Hom het - dat Hy ons verhoor as ons iets vra volgens sy wil. En as ons weet dat Hy ons verhoor - dan weet ons dat - wat ons ook al vra - ons die bedes verkry wat ons van Hom gevra het. † Psalm 84 vers 9 - Here - almagtige God - hoor my gebed - luister tog - God van Jakob † Psalm 50 : 23 - Die mens wat My eer - is die een wat lof as ?n offer bring.? Hy wat reg lewe - vir hom sal ek red. † Johannes 14 vers 13 - Wat julle ook al in my Naam vra - sal Ek doen - sodat die Vader deur die Seun verheerlik kan word. † Matteus 18:18 - 19B - 20 - Voorwaar Ek s? vir julle - alles wat julle op die aarde bind - sal in die hemel gebonde wees en alles wat julle op die aarde ontbind - sal in die hemel ontbonde wees. Weer s? Ek vir julle: As twee van julle saamstem op die aarde oor enige saak wat hulle mag vra - dit sal hulle ten deel val van my Vader wat in die hemele is. Want waar twee of drie in my Naam vergader - daar is Ek in hul midde. † Jesaja 9: 5 - Vir ons is ?n Seun gebore - aan ons is ?n Seun? gegee Hy sal heers - en Hy sal genoem word: Wonderbare Raadsman - Magtige God - Ewige Vader - Vredevors. ? † Spreuke van Salomo 3:12 - want die HERE tugtig hom wat Hy liefhet - ja - soos ?n vader die seun in wie hy behae het. † Markus 11:22 - Jesus antwoord en s? vir hulle: Julle moet geloof in God h?. † Johannes 14:13 - 14 - En wat julle ook al in my Naam mag vra - dit sal Ek doen - sodat die Vader in die Seun verheerlik kan word. As julle iets in my Naam vra - sal Ek dit doen. † God gee om - Gee al julle bekommernisse aan God oor - want Hy gee vir julle om. (1 Pet.5:7)

Nuus

Hiermee is ons jongste nuus van die kerk.

Tag-News

Lidmaatskap ontvang

Julie 2020

Belydende lidmaat Jacqueline Charlotte van Niekerk vanag NG Secunda.


Ondersteuning

Junie 2020

U word genooi om Ds Natalia Strydom te kontak as u ondersteuning, hulp of sommer net ‘n stukkie aanmoediging nodig het. Bel, SMS of WhatsApp Ds. Natalia 082 675 7558


Leraar verlof

Junie 2020

Ds. Natalia Strydom met verlof vanaf 03 Junie tot 17 Junie. Indien u in hierdie tyd 'n leraar benodig, kontak asb ds Johan Heyns 083 463 0525 of skakel die Bedryfshoof Frikkie Schroeder: 082 557 1953

 


Dankoffers

Mei 2020

Alberton-Suid het in die verlede in Pinkstertyd verskeie uitreike na ons plaaslike gemeenskappe geloods. Hierdie jaar is die prentjie egter baie anders. Groepsamekomste kan nie meer deel vorm van ons uitreike nie en ons moet nuwe maniere vind om die kerk te wees wat help. Elke gemeentelid kan dus nog deur sy/haar maandelikse bydrae verseker dat Alberton-Suid steeds ‘n verskil kan maak.

“Die brood wat God gee, is Hy wat uit die hemel kom en aan die wêreld die lewe gee.” Johannes 6:33


Spesiale aankondiging Covid-19

Mei 2020

In die lig van die President se aankondiging dat kerke eredienste mag hervat met ‘n beperking van 50 persone en gepaardgaande voorsorg, sal daar op 1 Junie a spesiale Kerkraadsvergadering gehou word om die pad vorentoe te bespreek. Ons vra voorbidding vir hierdie baie belangrike besluit wat ons met die nodige wysheid maar ook gehoorsaamheid aan God wil neem.


Ondersteuning

Mei 2020

U word genooi om enige van die leraars te kontak as u ondersteuning, hulp of sommer net ‘n stukkie aanmoediging nodig het.

Bel, SMS of WhatsApp

Ds. Natalia 082 675 7558

Ds. Johan 083 463 0525


Dankoffers

Mei 2020

Alberton-Suid het groot vreugde waarin gevind om in die verlede met Pinkstertyd spesiale uitreike te doen. Nou moet ons leer nuwe maniere vind van uitreik na ons eie gemeenskap en gemeentelede.

Elke gemeentelid kan dus nog deur sy/haar maandelikse bydrae verseker dat Alberton-Suid steeds ‘n verskil kan maak.

“Die brood wat God gee, is Hy wat uit die hemel kom en aan die wêreld die lewe gee.” Johannes 6:33


Ondersteuning

Mei 2020

U word genooi om enige van die leraars te kontak as u ondersteuning, hulp of sommer net ‘n stukkie aanmoediging nodig het.

Bel, SMS of WhatsApp

Ds. Natalia 082 675 7558

Ds. Johan 083 463 0525


Program 24 tot 31 Mei 2020

Mei 2020

24 Mei So - Oggenddiens op die gemeente se webwerf en Facebook.

24 tot 31 Mei - Pinkster week. U kan die dagstukkies op ons Facebook blad volg. Die NG gemeentes van Alberton bied ook elke dag ‘n boodskap deur ‘n predikant van die Ring van Alberton. Volg op Facebook “Die Gemeentes van Alberton”

27 en 29 Mei - Kerkkantoor is oop tussen 09:00 en 12:00 vir kontant inbetalings

31 Mei So - Oggenddiens om 09:00 op die gemeente webwerf en Facebook. Pinkster afsluiting om 18:00 op webwerf en Facebook, prof. Stephan Joubert lei die diens.

 


Aktief Bermanzi Stapnaweek

April 2020

30 April - 3 Mei Machadadorp. Basiskampstap.

Geen spesiale staptoerusting nodig.

Christél 082 883 7565 - christelrv@icloud.com

Rentia 082 454 8033


Raak Aktief saam Alberton-Suid

April 2020

Middagstap vandag 15:30 by Klipriviersberg (Kiblerparkingang).

DarkRun: Elke Donderdag by Reading Rolbalbane. 18:00

Daar is ook Aktiefmiddagstap elke laaste Sondag van elke maand

(26 April, 24 Mei, 28 Junie, 26 Julie, 30 Aug, 27 Sept. en 25 Oktober)


Kollekte Projek

April 2020

Ter voorbereiding van Sondag oggend se diens deel ons graag hierdie met u.

U is ook welkom om steeds 'n EFT te doen.

Ons werk ook aan ander opsies om u in staat te stel om steeds die Here se werk te bevorder in hierdie krisis tyd.

Kollekte Projek

 


Die Fees van Paasfees

Maart 2020

“Kroon en Voorskoot” saam met Phillip Kotze in samewerking met AVBOB

Wanneer: Woensdag 8 April 2020

Tyd: 10:00

Waar: NG Townsview, Hexrivierstraat 6, Oakdene

Toegang: Gratis - Kollekte sal opgeneem word

Verversings na die vertoning Almal welkom .


Aktief Bermanzi Stapnaweek

Maart 2020

30 April - 3 Mei Machadadorp. Basiskampstap. Geen spesiale staptoerusting nodig.Christél 082 883 7565 - christelrv@icloud.com Rentia 082 454 8033

 


Gebedsgeleentheid vir mans,

Maart 2020

Elke Donderdagoggend om 06h00 in die raadsaal by Holding Hands. Almal welkom. Parkeer asseblief binne die gronde van Holding Hands


Spesiale Paasprogram—Sondag 05 April om 18h00

Maart 2020

Messias se Hofsaak heropen. Moenie dit misloop nie.


Doopvoorbereiding

Maart 2020

Neem asseblief kennis dat daar van alle ouers wat ’n eersteling wil laat doop verwag word om ’n Doopvoorbereidingkursus by te woon, voor die doopgeleentheid. Die kursus hierdie kwartaal sal plaasvind op Sondag 5 April 2020, vanaf 10h30 tot 13h00. Maak asb. kontak met die Kerkkantoor om te bespreek vir die kursus en om seker te maak dat u lidmaatskap in orde is. (011 869 9700).


Raak Aktief saam Alberton-Suid

Maart 2020

Middagstap vandag 15:30 by Klipriviersberg (Kiblerparkingang). DarkRun: Elke Donderdag by Reading Rolbalbane. 18:00 Daar is ook Aktiefmiddagstap elke laaste Sondag van elke maand (29 Maart, 26 April, 24 Mei, 28 Junie, 26 Julie, 30 Aug, 27 Sept. en 25 Oktober)


Vergaderings

Maart 2020

Sentrale Kerkraadsvergadering 01 April 2020 om 19h00.