Hebreers 4: 7 - Vandag as julle sy stem hoor - moet julle nie hardkoppig wees nie. † Heilig! Heilig! Heilig! - Die serafs het mekaar toegeroep: Heilig - heilig - heilig is die HERE - die Almagtige. (Jes. 6:3) † Markus 11:22 - Jesus antwoord en s? vir hulle: Julle moet geloof in God h?. † Jesaja 6 vers 8 - Toe het ek die Here hoor vra: Wie kan Ek stuur? Wie sal ons boodskapper wees? Ek het geantwoord: Hier is ek! Stuur my! (Is jy ook so gewillig?) † Maleagi 3: 10 - Bring die volle tiende na die voorraadkamer toe sodat daar iets te ete in My huis kan wees - en toets My hierin s? die Here die Almagtige. Toets My of Ek nie die vensters van die hemel vir julle sal oopmaak en vir julle re?n sal uitgiet - meer as wat julle kan gebruik nie. † Psalm 32: 24 - Betuig julle liefde vir Hom - julle almal wat die guns van die Here geniet. Die Here beskerm die wat aan Hom getrou is - maar die wat teen Hom opstandig is - straf Hy Swaar. † Esegiel 36 vers 26 - Ek sal julle 'n nuwe hart en 'n nuwe gees gee - Ek sal die kliphart uit julle liggaam uithaal en julle 'n hart van vleis gee. † Matteus 26:39 - En Hy het ?n bietjie verder gegaan en op sy aangesig geval en gebid en ges?: My Vader - as dit moontlik is - laat hierdie beker by My verbygaan nogtans nie soos Ek wil nie - maar soos U wil. † 1Kor. 3: 16 - 17 - Weet julle nie dat julle die tempel van God is en dat die Gees van God in julle woon nie? As iemand die tempel van God beskadig - sal God hom straf - want die tempel van God is heilig - en die tempel is julle. † Johannes 6 vers 54 - Wie my liggaam eet en my bloed drink - het die ewige lewe - en Ek sal hom op die laaste dag uit die dood laat opstaan. † 1 Petrus 4:12 - 13 - Geliefdes - verbaas julle nie oor die vuurgloed van vervolging onder julle wat tot julle beproewing dien - asof iets vreemds oor julle kom nie maar namate julle gemeenskap het aan die lyde van Christus - moet julle bly wees - sodat julle ook by die openbaring van sy heerlikheid met blydskap kan jubel. † Jesaja 32:17 - En die werking van die geregtigheid sal vrede wees - en die voortbrengsel van die geregtigheid rus en veiligheid tot in ewigheid. † Psalm 9 vers 10 - Vir die mens wat in gevaar verkeer - is die Here 'n toevlug - 'n skuilplek in tye van nood. † 1Kor. 13 : 13 - En nou: geloof - hoop en LIEFDE bly - hierdie drie.? En die grootste hiervan is die LIEFDE. † Joh.15: 16-17 - ?Julle het my nie gekies nie. Dit was Ek wat julle gekies het. En Ek het julle met ?n doel gekies: julle moet ?n vrugbare lewe vir God gaan leef. Ja - julle moet ?n permanente verskil in hierdie w?reld gaan maak.? † Joel 2 vers 21 - Jy moenie bang wees nie - ploegland - jy moet bly wees en juig - want die Here het 'n wonder gedoen. † Matteus 17:20 - En Jesus antwoord hulle: Deur julle ongeloof want - voorwaar Ek s? vir julle - as julle geloof het soos ?n mosterdsaad sal julle vir hierdie berg s?: Gaan weg hiervandaan daarnatoe! en hy sal weggaan - en niks sal vir julle onmoontlik wees nie. † Deuteronomium 28: 9 - As jy die gebooie van die Here jou God gehoorsaam en sy wil doen - sal Hy jou in stand hou as sy heilige volk soos Hy met ?n eed aan jou beloof het. † Spreuke 19:20 - Luister na raad - aanvaar wat jou geleer word - sodat jy uiteindelik wysheid kan he † Spreuke van Salomo 3:12 - want die HERE tugtig hom wat Hy liefhet - ja - soos ?n vader die seun in wie hy behae het. † Joh.3: 21 - Maar wie volgens die waarheid handel - kom na die lig toe - sodat dit duidelik kan blyk dat sy dade in gehoorsaamheid aan God gedoen is. † Fillipense 3: 10 - Al wat ek wens - is om Christus te ken - die krag van Sy opstanding te ondervind en deel te h? aan Sy lyding deur aan Hom gelyk te word in sy dood. † Johannes 6:63 - Dit is die Gees wat lewend maak - die vlees is van geen nut nie die woorde wat Ek tot julle spreek - is gees en is lewe. † Romeine 5:1 - Omdat ons dan uit die geloof geregverdig is - het ons vrede by God deur onse Here Jesus Christus † Jesaja 41 vers 10 - Moenie bang wees nie - Ek is by jou - moenie bekommerd wees nie - Ek is jou God. Ek versterk jou - Ek help jou - Ek hou jou vas - met my eie hand red Ek jou. † 1 Samuel 9:27 - Terwyl hulle by die einde van die stad afdaal - s? Samuel vir Saul: Beveel die dienaar dat hy voor ons uit verder gaan?en hy het verder gegaan?maar staan jy eers stil - dat ek jou die woord van God kan laat hoor. † Psalm: 119:11 - Ek het U woord in my hart geb?re - dat ek teen U nie sal sondig nie. † Josua 1 vers 5 - Solank jy lewe - sal niemand bestand wees teen jou nie. Soos Ek by Moses was - so sal Ek by jou wees. Ek sal jou nie in die steek laat nie - jou nie verlaat nie.. † Psalms 71:14 - Maar ?k sal altyddeur hoop en al u lof vermeerder. † Johannes 14:13 - 14 - En wat julle ook al in my Naam mag vra - dit sal Ek doen - sodat die Vader in die Seun verheerlik kan word. As julle iets in my Naam vra - sal Ek dit doen.

Lief & Leed

Dit is onmoontlik om van almal se lief en leed te weet, indien lidmate ons nie daarvan in kennis stel nie.
Laat weet asb. jul dienswerker of sorgouderling of die kerkkantoor of leraar.

Tag-Love-and-Loss

LIEF EN LEED

Julie 2020

Chris en Chantell de Wit

Stephan Allnutt

Andre en Yvette Jooste

Baie geluk aan Kobus en Monique van Wyk met die geboorte van julle babaseuntjie Ivandre.


LIEF EN LEED

Junie 2020

Ons dink aan Flip Botha met die skielike afsterwe van sy eggenoot Heleen Botha.

Chris en Chantell de Wit Samuel

Kerry-Lee Pienaar


LIEF EN LEED

Junie 2020

Johan Venter

Renee Venter

Tannie Chrissie Swanepoel

Karin de Kock se pa is oorlede.

Hannes Kruger is oorlede, ons dink aan sy dogter Karla in hierdie hartseer tyd.

Ons dink aan Ben Botha en gesin met die skielike afsterwe van sy broer.


Lief en Leed

Mei 2020

Johan Venter

Renee Venter

Ardel Wessels

Tannie Chrissie Swanepoel

Sampie Swanepoel

Sampie Pienaar

Baie geluk aan Esmerelda en Dewald Zeelie met met die geboorte met hul babaseuntjie Keanu.


Lief en Leed

Mei 2020

Tannie Phillis Bothma is oorlede. Ons dink aan haar familie in hierdie tyd. Haar roudiens was vanuit ons kerk Donderdag 12h00.

Johan Venter gaan komende week vir ’n operasie.

Sampie Swanepoel was in die hospitaal. Is ontslaan en sterk aan by die huis.

Marais Wessels herstel goed na sy oog operasie.

 


Lief en Leed

April 2020

Ons dink aan die Greyling gesin met die afsterwe van Piet Greyling.


Lief en Leed

April 2020

Ons dink aan die Ras gesin met skielike afsterwe van Kobus Ras en sy vrou Ina Ras.

Ons dink aan Johan Alberts met die skielike afsterwe van sy broer.

Wilkie Wilkinson is tans in die hospitaal

Ons dink aan Sandra van Straaten met die afsterwe van haar man Jan van Straaten.


Ons dink aan

April 2020

Ons dink aan tannie Ina Ras met die afsterwe van haar eggenoot Oom Kobus Ras.


Lief en Leed

Maart 2020

Ons dink aan Annelie Jansen en Jansen familie met die afsterwe van Barend Jansen. Barend se roudiens sal by ons gemeente wees Dinsdag 17 Maart om 10h00.

Willem de Veiga. Sy Moeder is die week wat verby is oorlede.


Lief en Leed

Maart 2020

Ina Ras

Willem Swanepoel

Ons dink aan Willem de Veiga. Sy Moeder is die week wat verby is oorlede.