Jesaja 32:17 - En die werking van die geregtigheid sal vrede wees - en die voortbrengsel van die geregtigheid rus en veiligheid tot in ewigheid. † Romeine 5:1 - Omdat ons dan uit die geloof geregverdig is - het ons vrede by God deur onse Here Jesus Christus † Mattheus 5 : 3 - ?Gese?nd is di? wat weet hoe afhanklik hulle van God is - want aan hulle behoort die Koninkryk van die hemel.? † Jesaja 65:24 - En voordat hulle roep - sal Ek antwoord terwyl hulle nog spreek - verhoor Ek. † Spreuke 13 vers 4 - Die luiaard se honger word nie gestil nie hardwerkende mense het meer as genoeg om te eet. † Spreuke 4: 3 - 4 - Ek was ook eenkeer ?n kind - my moeder se oogappel - haar enigste.? My vader het my toe ook geleer en vir my ges?: ?Wat ek vir jou s? - moet jy vashou. My voorskirfte moet jy uitvoer - sodat jy werklik kan lewe.? † Matteus 26:39 - En Hy het ?n bietjie verder gegaan en op sy aangesig geval en gebid en ges?: My Vader - as dit moontlik is - laat hierdie beker by My verbygaan nogtans nie soos Ek wil nie - maar soos U wil. † 1 Kor. 12: 4-6 - Daar is ?n verskeidenheid van genadegawes - maar dit is dieselfde Gees wat dit gee: daar is ?verskeidenheid van bedieninge - daar dit is dieselfde Here wat die opdrag gee. Dit is dieselfde God wat alles in almal tot stand bring. † Jesaja 46:4 - ?Ook tot in julle ouderdom is Ek die Here - tot in julle grysheid sal Ek julle dra. Ek het julle gemaak en Ek sal julle vashou - julle dra en julle red.? † Handelinge 5vers 29 - Petrus en die ander apostels het geantwoord: 'n Mens moet eerder aan God gehoorsaam wees as aan mense. † Matteus 9:17 - ?n Mens gooi ook nie nuwe wyn in ou leersakke nie anders bars die sakke en die wyn loop uit en die sakke vergaan. Maar ?n mens gooi nuwe wyn in nuwe sakke en altwee bly behoue. † Romeine 8:38 - 39 - Want ek is versekerd dat geen dood of lewe of engele of owerhede of magte of teenwoordige of toekomende dinge of hoogte of diepte of enige ander skepsel ons sal kan skei van die liefde van God wat daar in Christus Jesus - onse Here - is nie. † Markus 11:24 - Daarom s? Ek vir julle: Alles wat julle in die gebed vra - glo dat julle dit sal ontvang - en julle sal dit verkry. † Spreuke 30: 27 - Mense wat die wil van die Here doen - het ?n afsku in iemand wat onwys optree: ?n goddelose mens het ?n afsku in di? wat reg? lewe.Mense wat die wil van die Here doen - het ?n afsku in iemand wat onwys optree: ?n goddelose mens het ?n afsku in di? wat reg lewe. † Spreuke 29: 7 - n Regverdige mens is besorg oor die reg van arm mense - 'n goddelose mens het nie begrip vir hierdie besorgdheid nie. † Psalm 9 vers 10 - Vir die mens wat in gevaar verkeer - is die Here 'n toevlug - 'n skuilplek in tye van nood. † Matteus 4:4 - Maar Hy antwoord en s?: Daar is geskrywe: Die mens sal nie van brood alleen lewe nie - maar van elke woord wat deur die mond van God uitgaan. † Filippense 3:13 - 14 - Broeders - ek reken nie dat ek dit self gegryp het nie. Maar een ding: ek vergeet die dinge wat agter is en strek my uit na wat voor is - en jaag na die doel om die prys te verkry van die ho? roeping van God in Christus Jesus. † 1 Kor.15: 3 - 4 - Die belangrikste wat ek aan julle oorgelewer het en wat ek ook ontvang het - is dit: Christus het vir ons sondes gesterf - volgens die Skrifte Hy is begrawe en op die derde dag opgewek - volgens die ?Skrifte.? † Johannes 6: 37 - Elkeen wat die Vader vir My gee - sal na My toe kom: en Ek sal hom wat na My toe kom - nooit verwerp nie. Ek het van die hemel af gekom nie om my wil te doen nie - maar die wil van Hom wat my gestuur het. † 2 Samuel 22 vers 18 - God het my gered van my vyand wat sterk was - van my haters toe hulle vir my te magtig was. † Matt. 11:28 - Kom na My toe - almal wat vermoeid en belas is - en Ek sal? julle rus gee. † Psalm 135: 5 - 7 - ?Ek weet die Here is groot - ons Here is verhewe bo al die gode.? Alles wat die Here wil - doen Hy - in die hemel en op aarde - in die see - in al die oseane. Hy laat die wolke opkom oor die horison - Hy maak weerligstrale vir die re?n en bring die die wind te voorskyn.? † Spreuke: 29: 22 - 23 - ?n Opvlie?nde mens veroorsaak rusie: iemand war kort van draad is - doen sonde op sonde. Hoogmoed bring mens tot ?n val: nederigheid bring eer. † Psalm: 119:11 - Ek het U woord in my hart geb?re - dat ek teen U nie sal sondig nie. † Jeremia 33:3 - Roep My aan - en Ek sal jou antwoord en jou bekend maak groot en ondeurgrondelike dinge wat jy nie weet nie. † Spreuke 12 vers 24 - Hardwerkende mense kom in magsposisies lui mense word dwangarbeiders. † Filippense 3 vers 13 - Ek verbeel my nie dat ek dit alles al het nie. Maar een ding doen ek - ek maak my los van wat agter is en strek my uit na wat voor is. † Jesaja 30 vers 19(b) - Die Here sal jou genadig wees as jy na Hom roep om hulp - Hy sal jou gebed verhoor sodra Hy dit hoor. † Maleagi 3: 10 - Bring die volle tiende na die voorraadkamer toe sodat daar iets te ete in My huis kan wees - en toets My hierin s? die Here die Almagtige. Toets My of Ek nie die vensters van die hemel vir julle sal oopmaak en vir julle re?n sal uitgiet - meer as wat julle kan gebruik nie.

 

Onse Vader

Onse Vader

 

Onse Vader wat in die hemele is,
laat U Naam geheilig word.
Laat U koninkryk kom.
Laat U wil geskied,
soos in die hemel
net so ook op die aarde.
Gee ons vandag
ons daaglikse brood,
En vergeef ons ons skulde,
soos ons ook ons
skuldenaars vergewe en lei
ons nie in versoeking nie,
maar verlos ons van die Bose.
Want aan U behoort die
koninkryk en die krag
en die heerlikheid
tot in ewigheid.

Amen

 

Onse Vader - God is die Skepper en die Vader van alles - Hy is ons Hemelse Vader wat in ons behoeftes voorsien - Ons is Sy kinders

Laat U naam geheilig word – Dit is die aanbidder se wens dat die naam van God hoog geag en geeer word onder alle mense.

Laat u koninkryk kom - Die versoek is ‘n wens dat God oral moet heers, day Sy wette gehoorsaam moet word, en dat veral die evangelie van Christus oral verkondig moet word totdat die wêreld vol gevul word met Sy glorie.

Laat U wil geskied – Die wil van God is dat mense sy wette moet gehoorsaam en heilig moet lewe. Die woord “wil” verwys na Sy wet en wat aanvaarbaar is vir Hom. Soos wat Sy wet in die hemel gehoorsaam word moet dit ook op aarde ons begeerte wees om Hom lief te hê en Sy wet (wil) te gehoorsaam.

Gee ons vandag ons daaglikse brood – Die woord “brood” beteken alles wat nodig is om aan die lewe te bly. Hierdie versoek openbaar ons afhanklikheid van God.

En vergeef ons ons skulde – Die woord “skulde” word figuurlik gebruik. Ons sonde het ‘n ooreenkoms met skuld. Skuldenaars is gebind deur ‘n kontrak aan hulle skuldgewers. Ons het nie so ‘n kontrak met God nie en daarom word die woord “skulde” as figuurlik beskou. Die woord “skulde” beteken hier ons “sondes / oortredinge teenoor God” – wat slegs deur God vergewe kan word. Die versoek brei uit - soos ons ook ons skuldenaars vergewe -. Soos wat God ons ons oortredinge vergewe moet ons die wat ons te na kom dieselfde doen. Ons kan nie verwag om vergifnis te ontvang as onsself nie kan vergewe en vol verbittering is nie.

En lei ons nie in versoeking nie – ‘n Versoek soorgelyk aan die van Dawid in 'Psa 141:4 Neig my hart nie tot iets wat sleg is, om in goddeloosheid dinge te doen saam met manne wat ongeregtigheid werk nie; en laat my van hulle lekkernye nie eet nie.' God versoek geen mens nie. Die gedeelte moet dus gebruik word in die sin van “toelaat”. Moet nie toelaat dat ons versoek word in sonde nie. Hieruit word geimpliseer dat God beheer het oor die versoeker deur ons te red daarvan as ons tot Hom bid. Die woord “versoeking” beteken beproewing, teistering of enige iets wat ons geloof beproef.

Verlos ons van die Bose – Die Bose dui op satan. Die beteken in hierdie gedeelte is “verlos ons van sy mag, sy leuens, sy lokvalle en sy versoekings. Om van hom verlos te word is om veilig te wees in Jesus. Of dit kan ook beteken verlos ons van die swaar en beproewings in ons lewe.

Aan U behoort die koninkryk – Dit is God se heerskappy. God het beheer en mag oor alle dinge.

en die krag – God het die mag en krag om ons gebede te beantwoord en te gee wat ons vra. Ons kan dit nie self doen nie, maar God is Almagtig en alle dinge is moontlik deur Hom.

en die heerlikheid – Dit is, U is die eer en glorie. Nie vir ons glorie nie, maar God se glorie. Dat u heerskappy, krag en U glorie gemanifisteer word deur die verhoor van ons gebed.

Amen – Hierdie woord is van Hebreuse afkoms wat beteken om waar gen getrou te wees. Dit woord gee uitdrukking aan “waarlik, so sal dit wees”. Die woord was gebruik by die mense in die sinagoge om aan te dui dat hulle die gebed bevestig wat gebid word.